ZWROTY, DIALOGI, KONWERSACJE

Pierwsze dialogi

Dialogi zawierające przedstawianie się, pytanie o pochodzenie, jak również inne tematy nadające się do poruszenia przy pierwszym kontakcie.

1.
Guten Tag! – Dzień dobry!
Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? – Dzień dobry! W czym mogę pomóc?

2.
Mein Name ist [imię]. – Mam na imię [imię].
Hallo [imię]! Ich bin Lisa. – Cześć [imię]! Jestem Lisa.

3.
Ich komme aus [kraj]. – Pochodzę z [kraju].
Ach, interessant! Ich komme aus Polen. – Ach, interesujące! Pochodzę z Polski.

4.
Darf ich mich vorstellen? – Mogę się przedstawić?
Ja, natürlich! Ich bin gespannt, dich kennenzulernen. – Tak, oczywiście! Jestem ciekaw(a), cię
poznać.

5.
Woher kommst du? – Skąd pochodzisz?
Ich komme aus Deutschland. Und du? – Pochodzę z Niemiec. A ty?

6.
Ich bin neu hier. – Jestem nowy/a tutaj.
Willkommen! Ich zeige dir gerne alles. – Witaj! Chętnie pokażę ci wszystko.

7.
Es freut mich, dich kennenzulernen. – Miło mi cię poznać.
Das freut mich auch! – To mnie również cieszy!

8.
Wie heißt du? – Jak masz na imię?
Ich heiße Markus. Und du? – Mam na imię Markus. A ty?

9.
Ich bin [imię]. – Jestem [imię].
Freut mich, dich kennenzulernen, [imię]. – Miło mi cię poznać, [imię].

10.
Ich komme aus [miasto/kraj]. – Pochodzę z [miasta/kraju].
Oh, ich war noch nie dort. Wie ist es dort? – O, nigdy tam nie byłem/am. Jak tam jest?

11.
Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz?
Ich wohne in Berlin. – Mieszkam w Berlinie.

12.
Ich wohne in [miasto]. – Mieszkam w [mieście].
Cool! Ich habe gehört, dass es dort schön ist. – Fajnie! Słyszałem/słyszałam, że tam jest pięknie.

13.
Ich bin hier, um neue Leute kennenzulernen. – Jestem tutaj, żeby poznać nowych ludzi.
Das ist toll! Hier gibt es viele Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. – To świetnie! Tutaj
jest wiele możliwości, żeby poznać nowych ludzi.

14.
Welche Sprachen sprichst du? – Jakimi językami mówisz?
Ich spreche Deutsch, Englisch und etwas Französisch. – Mówię po niemiecku, angielsku i
trochę po francusku.

15.
Ich spreche Deutsch und Englisch. – Mówię po niemiecku i po angielsku.
Das ist praktisch! Können wir uns auf Deutsch unterhalten? – To jest praktyczne! Czy
możemy porozmawiać po niemiecku?

16.
Wie lange bist du schon hier? – Jak długo już tu jesteś?
Ich bin seit einem Jahr hier. – Jestem tu od roku.

17.
Ich bin seit einem Monat hier. – Jestem tutaj od miesiąca.
Willkommen! Fühl dich wie zu Hause. – Witaj! Czuj się jak u siebie.

18.
Wo hast du Deutsch gelernt? – Gdzie uczyłeś się niemieckiego?

Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. – Uczyłem się niemieckiego w szkole.

19.
Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. – Uczyłem się niemieckiego w szkole.
Das ist super! Dein Deutsch ist wirklich gut. – To świetnie! Twój niemiecki jest naprawdę dobry.

20.
Schön, dich kennenzulernen. – Miło mi cię poznać.
Mir auch! Vielleicht können wir uns öfter treffen. – Mnie również! Może spotkamy się częściej.

Zawód, studiowanie, praktyki

Zastanawiasz się, jakie zwroty są przydatne w kontekście wykonywania zawodu, pracy, studiowania lub odbywania praktyk zawodowych? Mam dla Ciebie przydatne frazy w formie dialogów, które ułatwią Ci komunikację w tych sytuacjach. Są tu zastosowane często słówka „als“ (w tych zdaniach -„jako“) i „bei“ (w tych zdaniach – „w“). Uwaga na słowo „Ausbildung“. Z jednej strony oznacza ono „wykształcenie”, z drugiej naukę zawodu, lub odbywania praktyk zawodowych. W poniższych dialogach stosuję „odbywanie praktyk zawodowych“, choć chodzi tu o wyuczenie się danego zawodu. W Niemczech funkcjonuje to tak, że uczęszcza się do szkoły zawodowej (Berufsschule) i odbywa się  praktyki w danym przedsiębiorstwie. Nauka i praktyki kończą się egzaminem.

1.

Was machst du beruflich? – Co robisz zawodowo?

Ich arbeite als Lehrer bei einer Schule. – Pracuję jako nauczyciel w szkole.

2.

Wo studierst du? – Gdzie studiujesz? 

Ich studiere an der Universität Heidelberg. – Studiuję na Uniwersytecie w Heidelbergu. 

3.

Wo hast du deine Ausbildung gemacht? – Gdzie odbyłeś swoje praktyki zawodowe? 

Ich habe meine Ausbildung bei einer Bank gemacht. – Odbyłem moje praktyki       zawodowe w banku.

4.

Bei welchem Unternehmen bist du angestellt? – W jakiej firmie jesteś zatrudniony?

Ich arbeite bei einer IT-Firma. – Pracuję w firmie IT.

5.

Was möchtest du nach deinem Studium machen? – Co chciałbyś robić po ukończeniu studiów? 

Ich möchte als Ingenieur arbeiten. – Chciałbym pracować jako inżynier.

6.

Bei welchem Unternehmen hast du Praktikum gemacht? – W jakiej firmie odbyłeś praktyki? 

Ich habe Praktikum bei einem Krankenhaus gemacht. – Odbyłem praktyki w szpitalu.

7.

Was hast du während deiner Ausbildung gelernt? – Co nauczyłeś się podczas swojej praktyki zawodowej? 

Während meiner Ausbildung habe ich viel über Buchhaltung gelernt. – Podczas mojej praktyki zawodowej nauczyłem się wiele o rachunkowości.

8.

Bei welcher Firma hast du als Praktikant gearbeitet? – W jakiej firmie pracowałeś jako stażysta?

Ich habe als Praktikant bei einem Marketingunternehmen gearbeitet. – Pracowałem jako stażysta w firmie marketingowej.

9.

Welchen Beruf möchtest du ausüben? – Jaki zawód chciałbyś wykonywać?

Ich möchte als Anwalt arbeiten. – Chciałbym pracować jako prawnik.

10.

Bei welchem Restaurant arbeitest du als Kellner? – W jakiej restauracji pracujesz jako kelner? 

Ich arbeite als Kellner bei einem italienischen Restaurant. – Pracuję jako kelner w restauracji włoskiej.

11.

Wo möchtest du deine Ausbildung machen? – Gdzie chciałbyś odbyć praktyki zawodowe?

Ich möchte meine Ausbildung bei einem Architekturbüro machen. – Chciałbym odbyć praktyki zawodowe w biurze architektonicznym.

12.

Was studierst du? – Co studiujesz? 

Ich studiere Wirtschaftswissenschaften. – Studiuję nauki ekonomiczne.

13.

Wo arbeitest du als Arzt? – Gdzie pracujesz jako lekarz? 

Ich arbeite als Arzt bei einem Krankenhaus. – Pracuję jako lekarz w szpitalu.

14.

Bei welchem Unternehmen möchtest du arbeiten? – W jakiej firmie chciałbyś pracować? 

Ich möchte bei einem internationalen Unternehmen arbeiten. – Chciałbym pracować w międzynarodowej firmie.

15.

 Wo hast du deine Ausbildung zum Elektriker gemacht? – Gdzie odbyłeś praktyki zawodowe jako elektryk?

Ich habe meine Ausbildung bei einer Elektrofirma gemacht. – Odbyłem moje praktyki zawodowe w firmie elektrycznej.

16.

Was möchtest du nach deinem Studium erreichen? – Co chciałbyś osiągnąć po ukończeniu studiów? 

Ich möchte eine eigene Firma gründen. – Chciałbym założyć swoją własną firmę.

17.

Bei welchem Unternehmen hast du als Programmierer gearbeitet? – W jakiej firmie pracowałeś jako programista? 

Ich habe als Programmierer bei einem Softwareunternehmen gearbeitet. – Pracowałem jako programista w firmie zajmującej się oprogramowaniem.

18.

Was hast du während deines Studiums gelernt? – Co nauczyłeś się podczas swoich studiów? 

Während meines Studiums habe ich viel über Betriebswirtschaft gelernt. – Podczas moich studiów nauczyłem się wiele o zarządzaniu przedsiębiorstwem.

19.

Bei welchem Unternehmen möchtest du deine Ausbildung machen? – W jakiej firmie chciałbyś odbyć praktyki zawodowe? 

Ich möchte meine Ausbildung bei einer Werbeagentur machen. – Chciałbym odbyć praktyki zawodowe w agencji reklamowej.

20.

Was möchtest du nach deiner Ausbildung machen? – Co chciałbyś robić po ukończeniu praktyk zawodowych?

Ich möchte mich selbstständig machen und mein eigenes Geschäft eröffnen. – Chciałbym założyć własną firmę i otworzyć swój własny sklep.

Rodzina, wiek

W dzisiejszym wpisie z cyklu „konwersacje“czeka na Was zestawienie prostych dialogów na temat rodziny, stanu cywilnego, dzieci i wieku.  Zainspirujcie się tymi dialogami i spróbujcie je wykorzystać w swoich codziennych rozmowach. Dajcie znać, jakie macie doświadczenia związane z tematami rodziny i wieku. Czy podobne dialogi już próbowaliście?

1.

Wie ist dein Familienstand? – Jaki jest twój stan cywilny? . 

Ich bin verheiratet. – Jestem żonaty/ zamężna.

2.

Hast du Kinder? – Masz dzieci? .

Ja, ich habe zwei Kinder. – Tak, mam dwójkę dzieci.

3.

Wie alt sind deine Kinder? – Ile lat mają twoje dzieci? 

Mein Sohn ist fünf Jahre alt und meine Tochter ist drei Jahre alt. – Mój syn ma pięć lat, a moja córka ma trzy lata.

4.

Hast du Geschwister? – Masz rodzeństwo? 

Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. – Tak, mam brata i siostrę.

5.

Bist du der älteste in deiner Familie? – Jesteś najstarszy w rodzinie? 

Nein, ich bin der/die jüngste. – Nie, jestem najmłodszy/ najmłodsza.

6.

Wie alt bist du? – Ile masz lat? 

Ich bin 30 Jahre alt. – Mam 30 lat.

7.

Wie alt ist deine Mutter? – Ile lat ma twoja mama? 

Meine Mutter ist 55 Jahre alt. – Moja mama ma 55 lat

8.

Hast du einen Ehepartner? – Masz małżonka? 

Ja, ich bin verheiratet. – Tak, jestem żonaty/ zamężna.

9.

Wie heißt dein Ehemann/ deine Ehefrau? – Jak ma na imię twój mąż/ twoja żona? 

Mein Mann heißt Markus/ Meine Frau heißt Anna. – Mój mąż ma na imię Markus/ Moja żona ma na imię Anna.

10.

Hast du Enkelkinder? – Masz wnuki? 

Ja, ich habe zwei Enkelkinder. – Tak, mam dwójkę wnuków.

11.

Wie viele Geschwister hast du? – Ile masz rodzeństwa? 

Ich habe zwei Geschwister. – Mam dwoje rodzeństwa.

12.

Bist du ein Einzelkind? – Jesteś jedynakiem/ jedynaczką? 

Nein, ich habe noch einen Bruder. – Nie, mam jeszcze jednego brata.

13.

Wie groß ist deine Familie? – Jak liczna jest twoja rodzina? 

Meine Familie ist relativ groß. Ich habe viele Tanten, Onkel und Cousins. – Moja rodzina jest względnie duża. Mam wiele ciotek, wujków i kuzynów.

14.

Bist du der älteste in deiner Geschwisterreihe? – Jesteś najstarszy w rodzeństwie? 

Nein, ich bin der jüngste. – Nie, jestem najmłodszy/ najmłodsza.

15.

Wie viele Kinder hast du? – Ile masz dzieci? 

Ich habe drei Kinder. – Mam trójkę dzieci.

16.

Wie alt ist dein Vater? – Ile lat ma twój tata? 

Mein Vater ist 60 Jahre alt. – Mój tata ma 60 lat.

17.

Hast du eine große Familie? – Masz dużą rodzinę? 

Ja, ich habe eine große Familie. – Tak, mam dużą rodzinę.

18.

Bist du der jüngste in deiner Familie? – Jesteś najmłodszy w rodzinie? 

Nein, ich bin der/die älteste. – Nie, jestem najstarszy/ najstarsza.

19.

Wie viele Kinder möchtest du haben? – Ile dzieci chciałbyś mieć? 

Ich möchte zwei Kinder haben. – Chciałbym mieć dwoje dzieci.

20.

Wie alt sind deine Eltern? – Ile lat mają twoi rodzice? 

Mein Vater ist 65 Jahre alt und meine Mutter ist 62 Jahre alt. – Mój tata ma 65 lat, a moja mama ma 62 lata.

 

Członkowie rodziny słówka

Jeżeli brakuje Wam zestawu członków rodziny, proszę, oto lista! Zapraszam do przypomnienia sobie tych wyrazów lub zapoznania się z nimi.

1. die Familie – rodzina
2. der Vater – ojciec
3. die Mutter – matka
4. der Sohn – syn
5. die Tochter – córka
6. der Bruder – brat
7. die Schwester – siostra
8. die Großeltern – dziadkowie
9. der Großvater – dziadek
10. die Großmutter – babcia
11. der Ehemann – mąż
12. die Ehefrau – żona
13. der Onkel – wujek
14. die Tante – ciotka
15. der Cousin – kuzyn
16. die Cousine – kuzynka
17. der Neffe – siostrzeniec
18. die Nichte – siostrzenica
19. der Enkel – wnuk
20. die Enkelin – wnuczka
21. die Schwiegereltern – teściowie
22. der Schwiegervater – teść
23. die Schwiegermutter – teściowa
24. der Schwager – szwagier
25. die Schwägerin – szwagierka
26. der Schwiegersohn – zięć
27. die Schwiegertochter – synowa
28. der Stiefvater – ojczym
29. die Stiefmutter – macocha
30. der Stiefsohn – pasierb
31. die Stieftochter – pasierbica
32. der Halbbruder – przyrodni brat
33. die Halbschwester – przyrodnia siostra

Wakacje – dialogi

Lato w pełni, więc proponuję parę dialogów o tematyce wakacyjno – letnio – urlopowej. 

 

1.

Anna:  Hallo, was sind deine Pläne für den Urlaub?  – Cześć, jakie masz plany na wakacje?

Martin: Ich möchte ans Meer fahren und mich am Strand ausruhen. – Chcę pojechać nad morze i wypocząć na plaży.  

Anna: Das klingt toll! Wie lange bleibst du dort? – Brzmi wspaniale! Jak długo tam będziesz? – 

Martin: Ich habe ein Hotel für eine Woche gebucht. – Mam zarezerwowany hotel na tydzień. 

 

2.

Paul: Magst du es, während des Urlaubs Sehenswürdigkeiten zu besichtigen? – Czy lubisz zwiedzać podczas urlopu? 

Tom:  Ja, ich liebe es, neue Orte und Denkmäler zu entdecken. – Tak, uwielbiam odkrywać nowe miejsca i zabytki.

Paul:  Das ist großartig! Welche Attraktionen hast du auf deiner Liste? – To świetnie! Jakie atrakcje masz na liście?

Tom:  Ich plane, das berühmte Schloss und das Museum im Stadtzentrum zu besuchen. – Planuję odwiedzić słynny zamek i muzeum w centrum miasta.

 

 1.  

Eva:  Was machst du gerne im Urlaub? – Co lubisz robić na wakacjach?

Michael: Ich liebe es, mich am Strand zu sonnen und im Meer zu schwimmen. – Bardzo lubię opalać się na plaży i pływać w morzu.

Eva:  Das klingt ausgezeichnet! Bevorzugst du Strandurlaub oder Sightseeing? – To brzmi świetnie! Czy wolisz plażowanie czy zwiedzanie?

Michael: Ich verbringe vor allem gerne Zeit am Strand, aber ich möchte auch ein paar Sehenswürdigkeiten in der Umgebung sehen. –  Przede wszystkim lubię spędzać czas na plaży, ale także chcę zobaczyć kilka atrakcji w okolicy.

 

4.

Rafael: Planst du Camping im Urlaub? – Czy planujesz kemping na wakacjach? 

Julianne: Ja, wir planen, ein paar Tage auf einem Campingplatz am See zu verbringen. –  Tak, mamy zamiar spędzić kilka dni na kempingu nad jeziorem.

Rafael:  Das ist eine großartige Idee! Hast du schon einen Campingplatz reserviert? – To świetny pomysł! Czy masz już zarezerwowany kemping?

Julianne: Ja, wir haben zwei Zeltplätze reserviert. – Tak, zrobiliśmy rezerwację na dwa miejsca namiotowe.

 

5.

Christian: Was hast du vor, während des Urlaubs zu tun? – Co zamierzasz robić podczas urlopu? 

Luise: Ich möchte in die Berge fahren und die wunderschöne Aussicht genießen. – Chciałabym pojechać w góry i cieszyć się pięknymi widokami.

Christian:  Das klingt fantastisch! Bevorzugst du Wandern oder Fahrradfahren? – Brzmi fantastycznie! Czy wolisz piesze wędrówki czy jazdę na rowerze? 

Luise: Ich plane sowohl Wanderungen als auch Fahrradtouren. –  Planuję zarówno piesze wycieczki, jak i przejażdżki rowerowe.

 

Mail z wakacji

Urlaubsgrüße aus dem sonnigen Paradies!

 

Liebe Jasmin,

ich hoffe, dass diese E-Mail dich bei bester Gesundheit erreicht und du dich genauso gut amüsierst wie ich hier in meinem wundervollen Urlaub! Ich kann es kaum erwarten, dir von meinen aufregenden Abenteuern zu berichten.

Der Tag beginnt hier immer mit strahlendem Sonnenschein und einem malerischen Blick auf das azurblaue Meer. Nach einem ausgiebigen Frühstück erkunde ich gerne die zauberhaften Strände und verbringe meine Zeit damit, im türkisfarbenen Wasser zu schwimmen und in der warmen Sonne zu entspannen. Es gibt hier auch tolle Wassersportmöglichkeiten, und ich habe sogar einen Surfkurs ausprobiert – es war fantastisch!

Die lokale Küche ist einfach köstlich! Ich habe bereits viele kulinarische Köstlichkeiten probiert, von frischen Meeresfrüchten bis hin zu authentischen Gerichten aus der Region. Glaub mir, es ist ein Paradies für Gourmets!

Außerdem habe ich eine aufregende Bootsfahrt unternommen, bei der wir einige atemberaubende Inseln erkundet haben. Die Natur hier ist wirklich beeindruckend – ich konnte wunderschöne tropische Vögel und exotische Pflanzen beobachten.

Die Abende verbringe ich oft in der charmanten Altstadt, die so lebendig und voller Atmosphäre ist. Es gibt zahlreiche Cafés, Restaurants und Bars, in denen wir bis spät in die Nacht lachen und tanzen. Es fühlt sich wirklich so an, als ob die Zeit hier langsamer vergeht und ich einfach jede Sekunde in vollen Zügen genieße.

Nicht zu vergessen die unzähligen Sonnenuntergänge, die ich hier bereits bewundert habe – jedes Mal spektakulär und unvergesslich!

Ich vermisse dich wirklich und hoffe, dass wir bald Gelegenheit haben, uns von Angesicht zu Angesicht zu sehen und all die wundervollen Erlebnisse zu teilen.

Bis dahin sende ich dir ganz liebe Grüße aus meinem Urlaubsparadies!

Deine Marieke

 


Pozdrowienia z wakacyjnego raju!

 

Droga Janine,

mam nadzieję, że ta wiadomość zastanie cię w najlepszym zdrowiu i  tak samo jak ja świetnie się bawisz, tak, jak ja tutaj, na moich wspaniałych wakacjach! Nie mogę się doczekać, aby podzielić się z tobą moimi ekscytującymi przygodami.

Dzień zaczyna się tutaj zawsze wspaniałym słońcem i malowniczym widokiem na lazurowe morze. Po obfitym śniadaniu uwielbiam odkrywać urocze plaże i spędzać czas na pływaniu w turkusowej wodzie oraz odpoczynku w ciepłym słońcu. Są tutaj też wspaniałe możliwości uprawiania sportów wodnych, a ja nawet spróbowałam kursu surfingu – było niesamowicie!

Lokalna kuchnia jest po prostu przepyszna! Już wypróbowałam wiele kulinarycznych smakołyków, od świeżych owoców morza po autentyczne dania regionalne. Uwierz mi, to raj dla smakoszy!

Ponadto odbyłam ekscytujący rejs statkiem, podczas którego zwiedziliśmy niektóre zachwycające wyspy. Przyroda tutaj jest naprawdę oszałamiająca – mogłam podziwiać piękne tropikalne ptaki i egzotyczne rośliny.

Wieczory spędzam często w urokliwej starej części miasta, która jest pełna życia i atmosfery. Jest tu wiele kawiarni, restauracji i barów, gdzie śmiejemy się i tańczymy do późna. Naprawdę czuję, że czas tutaj płynie wolniej, i cieszę się w pełni każdą sekundą.

Oczywiście nie mogę zapomnieć o licznych zachodach słońca, które już tu podziwiałam – za każdym razem jest to spektakularne i niezapomniane!

Bardzo mi cię brakuje i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję spotkać się osobiście i podzielić się wszystkimi tymi wspaniałymi przeżyciami.

Do tego czasu przesyłam ci serdeczne pozdrowienia z moich rajskich wakacji!

Twoja Marieke

Powitanie Hi

Angielskie słowo „Hi” jest dość powszechne w Niemczech jako zwrot powitalny w nieformalnych sytuacjach. Wpływ globalizacji i obecności języka angielskiego w kulturze i mediach spowodował, że niektóre angielskie zwroty, takie jak „Hi” czy „Hello”, są używane przez młodsze pokolenia Niemców jako alternatywa dla tradycyjnych zwrotów niemieckich.

Jednak w bardziej formalnych sytuacjach, zwroty takie jak „Guten Tag” (Dzień dobry) lub „Hallo” (Cześć) są bardziej powszechne. W zależności od kontekstu i relacji między rozmówcami, Niemcy mogą stosować różne formy powitania, zarówno niemieckie, jak i angielskie.

Warto również pamiętać, że w niektórych regionach Niemiec, zwroty powitalne mogą się różnić. Na przykład, w Bawarii popularne jest używanie zwrotu „Servus” jako nieformalnego powitania.

PS.: Angielskie „hi“ wymawia się podobnie jak niemieckie „Hai“ – „rekin“.

 

Powitanie, pożegnanie

Najważniejsze zwroty na powitanie i pożegnanie. 

 

 1. Hallo – Cześć
 2. Guten Tag – Dzień dobry
 3. Guten Morgen – Dzień dobry (rano)
 4. Guten Abend – Dobry wieczór
 5. Auf Wiedersehen – Do widzenia
 6. Tschüss – Cześć (na pożegnanie)
 7. Bis bald – Do zobaczenia wkrótce
 8. Gute Nacht – Dobranoc
 9. Schönen Tag noch – Miłego dnia
 10. Auf Wiederhören – Do usłyszenia

Wakacje – slówka

Lato, lato! Jeśli wybierasz się na urlop do któregoś z niemieckojęzycznych krajów, a naprawdę warto, np. do Szwajcarii, to tutaj podstawowe słówka.  1. die Ferien – wakacje
 2. der Urlaub – urlop
 3. der Strand – plaża
 4. das Meer – morze
 5. die Sonne – słońce
 6. das Schwimmbad – basen
 7. die Erholung – odpoczynek
 8. besichtigen – zwiedzać
 9. die Urlaubsstimmung – wakacyjny nastrój
 10. das Sonnenbaden – opalanie się
 11. das Hotel – hotel
 12. die Reservierung – rezerwacja
 13. das Urlaubsgepäck – wakacyjny bagaż
 14. die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten – zwiedzanie zabytków
 15. die Strandaktivitäten – plażowe aktywności
 16. baden im Meer – kąpać się w morzu
 17. grillen – grillować
 18. das Camping – camping
 19. die Spaziergänge am Strand – spacery po plaży
 20. reisen – podróżować

 

Czułe słówka

Jak ja lubię takie słowa! Kolejna lista zwrotów bliskich mojemu sercu, czyli takich, które mogą mieć pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie. Służą do wyrażenia miłości i szacunku, oddają nasze uczucia i wdzięczność. 

 

 1. Du bist etwas ganz Besonderes für mich. (Jesteś dla mnie czymś wyjątkowym.)
 2. Deine Anwesenheit macht mein Leben besser. (Twoja obecność sprawia, że moje życie jest lepsze.)
 3. Mit dir fühle ich mich vollkommen. (Przy tobie czuję się kompletny/kompletna.)
 4. Du bist mein Sonnenschein. (Jesteś moim promykiem słońca.)
 5. Ich schätze dich sehr. (Cenię cię bardzo.)
 6. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. (Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się kiedykolwiek przydarzyła.)
 7. Du machst mich glücklich. (Czynisz mnie szczęśliwym/szczęśliwą.)
 8. Ich fühle mich geborgen bei dir. (Czuję się bezpieczny/bezpieczna przy tobie.)
 9. Du bist mein Fels in der Brandung. (Jesteś moją skałą na burzliwym morzu.)
 10. Mit dir fühle ich mich komplett. (Z tobą czuję się kompletny/kompletna.)
 11. Du bist mein/e Vertraute/r. (Jesteś moim zaufanym/zufaną.)
 12. Du bringst Licht in mein Leben. (Przynosisz światło do mojego życia.)
 13. Ich bin dankbar, dich zu haben. (Jestem wdzięczny/wdzięczna, że cię mam.)
 14. Deine Liebe erfüllt mein Herz. (Twoja miłość wypełnia moje serce.)
 15. Du bist mein größter Schatz. (Jesteś moim największym skarbem.)
 16. Ich kann immer auf dich zählen. (Mogę zawsze na ciebie liczyć.)
 17. Du bist einzigartig und wertvoll. (Jesteś wyjątkowy/wyjątkowa i cenny/cenna.)
 18. Mit dir fühle ich mich voller Leben. (Z tobą czuję się pełen/pełna życia.)
 19. Du bringst mich zum Lächeln, egal wie schlecht es mir geht. (Przywołujesz uśmiech na mojej twarzy, bez względu na to, jak mi jest źle.)
 20. Ich liebe dich von ganzem Herzen. (Kocham cię całym sercem.)

Wiek – zwroty

Nie wszyscy lubią być pytani o wiek, ale potraktujmy ten wpis jak zwykle, to też trzeba wiedzieć. Kolejna lista zwrotów i pytań, tym razem związanych właśnie z wiekiem. A może ktoś z Was napisze w komentarzu ile ma lat? 🙂  Najlepiej po niemiecku. 

PS: wiek w znaczeniu „ilość lat” to „das Alter“, starość to też „das Alter“, a wiek w znaczeniu „sto lat“ to „das Jahrhundert“.

A „twój stary” to „dein Alter . Alles klar? (Wszystko jasne?) 

 

 1. Wie alt bist du? – Ile masz lat?
 2. Ich bin 25 Jahre alt. – Mam 25 lat.
 3. Er ist 40 Jahre alt. – On ma 40 lat.
 4. Sie ist 18 Jahre alt. – Ona ma 18 lat.
 5. Wir sind beide gleich alt. – Jesteśmy w tym samym wieku.
 6. Du siehst viel jünger aus. – Wyglądasz dużo młodziej.
 7. Ich fühle mich alt. – Czuję się stary/a.
 8. Sie ist schon im Rentenalter. – Ona już jest na emeryturze.
 9. Der Junge ist erst fünf Jahre alt. – Ten chłopiec ma dopiero pięć lat.
 10. Die Frau wirkt sehr jugendlich. – Ta kobieta wydaje się bardzo młoda.
 11. Ich werde in einem Monat 30 Jahre alt. – Za miesiąc będę miał/miała 30 lat.
 12. Er ist der älteste in der Familie. – On jest najstarszy w rodzinie.
 13. Sie ist die jüngste Schwester. – Ona jest najmłodszą siostrą.
 14. Wir sind alle im selben Alter. – Jesteśmy wszyscy w tym samym wieku.
 15. Du wirst immer jünger aussehen. – Będziesz zawsze wyglądać coraz młodziej.
 16. Ich bin noch nicht volljährig. – Nie jestem jeszcze pełnoletni/a.
 17. Er ist schon über 50 Jahre alt. – On ma już ponad 50 lat.
 18. Sie ist in den 30ern. – Ona jest po trzydziestce.
 19. Wir sind beide im mittleren Alter. – Jesteśmy w średnim wieku.
 20. Du hast ein jugendliches Aussehen. – Masz młodzieńczy wygląd.

Komplementy

Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto … nie lubi komplementów i pochwał. Są one wyrazem tego, że doceniamy drugą osobę i okazujemy sobie szacunek. Miłymi słowami możemy szerzyć pozytywną energię oraz celebrować piękno i unikalność każdej osoby. Możesz zacząć od siebie, przecież jesteś piękna/piękny i unikalna/unikalny, prawda? 

Pierwsze cztery zwroty to proste komplementy:

 1. Du bist sehr nett. – Jesteś bardzo miły/miła.
 2. Du hast schöne Augen. – Masz piękne oczy.
 3. Du siehst heute toll aus. – Wyglądasz dzisiaj świetnie.
 4. Du bist sehr intelligent. – Jesteś bardzo inteligentny/inteligentna.

 

Bardziej złożone i oryginalne komplementy i pochwały: 

 1. Du siehst heute fantastisch aus. – Wyglądasz dzisiaj fantastycznie.
 2. Du bist so talentiert. – Jesteś tak utalentowany/utalentowana.
 3. Dein Lächeln ist wunderschön. – Twój uśmiech jest piękny/piękna.
 4. Du hast einen großartigen Sinn für Humor. – Masz wspaniałe poczucie humoru.
 5. Deine Freundlichkeit ist bewundernswert. – Twoja uprzejmość jest godna podziwu.
 6. Deine Arbeit ist beeindruckend. – Twoja praca jest imponująca.
 7. Du hast einen ausgezeichneten Geschmack. – Masz doskonały gust.
 8. Deine Intelligenz ist beeindruckend. – Twoja inteligencja jest imponująca.
 9. Du bist eine wahre Inspiration. – Jesteś prawdziwą inspiracją.
 10. Du bist so hilfsbereit. – Jesteś tak pomocny/pomocna.
 11. Deine Kreativität kennt keine Grenzen. – Twoja kreatywność nie zna granic.
 12. Du kannst dich richtig durchsetzen– Umiesz postawić na swoim..
 13. Deine Geduld ist bewundernswert. – Twoja cierpliwość jest godna podziwu.
 14. Du strahlst so viel positive Energie aus. – Promieniujesz tyle pozytywnej energii.
 15. Du bist eine zuverlässige Person. – Jesteś osobą godną zaufania.
 16. Ich mag deine Stimme. – Lubię twój głos.
 17. Du bist so leidenschaftlich in dem, was du tust. – Jest tyle pasji w tym, co robisz.
 18. Deine Anstrengungen sind bewundernswert. – Twoje wysiłki są godne podziwu.
 19. Du bist ein wahrer Schatz. – Jesteś prawdziwym skarbem.
 20. Deine Erfolge sind bewundernswert. – Twoje sukcesy są godne podziwu.
 21. Du bist unglaublich intelligent. – Jesteś niesamowicie inteligentny/inteligentna.
 22. Deine Entschlossenheit ist inspirierend. – Twoja determinacja jest inspirująca.
 23. Du hast eine außergewöhnliche Sensibilität für die Bedürfnisse anderer. – Masz niezwykłą wrażliwość na potrzeby innych.
 24. Du bist unglaublich geschickt. – Jesteś niezwykle zaradny/zaradna.
 25. Dein Einfühlungsvermögen ist bewundernswert. – Twoja empatia jest godna podziwu.
 26. Du bist unglaublich charismatisch. – Jesteś niezwykle charyzmatyczny/charyzmatyczna.
 27. Deine Leistungen sind beeindruckend. – Twoje osiągnięcia są imponujące.
 28. Du bist unglaublich kreativ. – Jesteś niezwykle kreatywny/kreatywna.
 29. Deine Begeisterung ist ansteckend. – Twój entuzjazm jest zaraźliwy.

Pocieszenia

Uzupełniając poprzednie listy zwrotów w życiu codziennym z dziećmi, dodaję słowa na pocieszenia, które oczywiście można użyć nie tylko do małego dziecka.

 

 1. Alles wird gut. – Wszystko będzie dobrze.
 2. Du bist stark und tapfer. – Jesteś silny/silna i odważny/odważna.
 3. Ich bin immer für dich da. – Zawsze jestem przy tobie.
 4. Du schaffst das. – Dasz sobie radę.
 5. Du bist wunderbar. – Jesteś cudowny/cudowna.
 6. Es ist okay, zu weinen. – To w porządku, że płaczesz.
 7. Ich liebe dich. – Kocham cię.
 8. Komm her, ich drücke dich fest. – Chodź, przytulę cię mocno.
 9. Gleich wird es besser. – Zaraz będzie lepiej.
 10. Wir finden eine Lösung. – Znajdziemy rozwiązanie.

Słowo gemütlich

Bardzo lubię to słowo: „gemütlich”.  Można je przetłumaczyć jako „przytulny” lub „wygodny”. Opisuje on atmosferę lub miejsce, w którym panuje  przyjemny, zrelaksowany i komfortowy nastrój. Przymiotnik ten  może odnosić się do przytulnego wystroju, ciepłej atmosfery lub przyjemnego otoczenia, w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie. 

 

A jakie jest Twoje ulubione niemieckie słowo?

 

 1. Ich habe mir ein gemütliches Zuhause eingerichtet, in dem ich mich nach einem langen Tag entspannen kann. – Urządziłem/am sobie przytulny dom, w którym mogę się zrelaksować po długim dniu.
 2. Wir treffen uns regelmäßig in einem gemütlichen Café, um eine Tasse Kaffee und gute Gesellschaft zu genießen. – Spotykamy się regularnie w przytulnej kawiarni, aby napić się filiżanki kawy i cieszyć się dobrą towarzyską atmosferą.
 3. An kalten Wintertagen ist es besonders gemütlich, mit einer warmen Decke vor dem Kamin zu kuscheln. – W zimowe dni jest szczególnie przytulnie poprzytulać się przy kominku pod ciepłym kocem.
 4. In dieser gemütlichen Hütte in den Bergen können wir die Ruhe und die Natur genießen. – W tym przytulnym domku w górach możemy cieszyć się spokojem i naturą.
 5. Der Wohnbereich ist mit bequemen Sofas und warmen Farben gestaltet, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. – Część wypoczynkowa jest urządzona z wygodnymi sofami i ciepłymi kolorami, aby stworzyć przytulną atmosferę.
 6. Das Restaurant hat eine gemütliche Terrasse, auf der man im Sommer draußen speisen kann. – Restauracja ma przytulny taras, na którym latem można jeść na zewnątrz.
 7. In diesem kleinen Dorf herrscht eine gemütliche und freundliche Atmosphäre. – W tej małej wiosce panuje przytulna i przyjazna atmosfera.
 8. Die Weihnachtsmärkte in Deutschland sind berühmt für ihre gemütlichen Stände und festlichen Lichter. – Jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech są znane z przytulnych straganów i świątecznych świateł.
 9. Nach einem langen Spaziergang ist es gemütlich, sich in einem Café aufzuwärmen und eine heiße Schokolade zu genießen. – Po długim spacerze jest przytulnie ogrzać się w kawiarni i cieszyć się gorącą czekoladą.
 10. Das Landhaus hat einen gemütlichen Garten, in dem man im Sommer entspannen und die Natur genießen kann. – Ten wiejski dom ma przytulny ogród, w którym latem można odpocząć i cieszyć się naturą.

 

Dzieci – zwroty

Oto proste zwroty w życiu codziennym z dziećmi. Najpierw występuje polecenie w trybie rozkazującym, następnie ta sama czynność wyrażona jako pytanie. 

1. 

Binde deine Schuhe zu! – Zasznuruj buty! 

Kannst du bitte deine Schuhe zubinden? – Czy możesz proszę zasznurować buty?

2.

Zieh deine Jacke an! – Załóż kurtkę! 

Kannst du bitte deine Jacke anziehen? – Czy możesz proszę założyć kurtkę?

3.

Putz dir die Zähne! – Umyj zęby! 

Kannst du bitte dir die Zähne putzen? – Czy możesz proszę umyć zęby?

4.

Wasch dir die Hände! – Umyj ręce! 

Kannst du bitte dir die Hände waschen? – Czy możesz proszę umyć ręce?

5.

Kämm dir die Haare! – Przeczesz włosy! 

Kannst du bitte dir die Haare kämmen? – Czy możesz proszę przeczesać włosy?

6.

Pack deine Schultasche! – Spakuj plecak szkolny! 

Kannst du bitte deine Schultasche packen? – Czy możesz proszę spakować plecak szkolny?

7.

Iss dein Frühstück! – Zjedz śniadanie! 

Kannst du bitte dein Frühstück essen? – Czy możesz proszę zjeść śniadanie?

8.

Mach deine Hausaufgaben! – Odrób zadania domowe! 

Kannst du bitte deine Hausaufgaben machen? – Czy możesz proszę odrobić zadania domowe?

9.

Räum dein Zimmer auf! – Posprzątaj swój pokój! 

Kannst du bitte dein Zimmer aufräumen? – Czy możesz proszę posprzątać swój pokój?

10.

Geh ins Bett! – Idź do łóżka! 

Kannst du bitte ins Bett gehen? – Czy możesz proszę iść do łóżka?

11.

Nimm deinen Rucksack mit! – Weź swój plecak! 

Kannst du bitte deinen Rucksack mitnehmen? – Czy możesz proszę wziąć swój plecak?

12.

Schließ die Tür ab! – Zamknij drzwi na klucz! 

Kannst du bitte die Tür abschließen? – Czy możesz proszę zamknąć drzwi na klucz?

13.

Pack deine Sportsachen ein! – Spakuj swoje rzeczy sportowe! 

Kannst du bitte deine Sportsachen einpacken? – Czy możesz proszę spakować swoje rzeczy sportowe?

14.

Deck den Tisch! – Nakryj do stołu! 

Kannst du bitte den Tisch decken? – Czy możesz proszę nakryć do stołu?

15.

Putz dein Zimmer! – Wyczyść swój pokój! 

Kannst du bitte dein Zimmer putzen? – Czy możesz proszę wyczyścić swój pokój?

16.

Geh zur Schule! – Idź do szkoły! 

Kannst du bitte zur Schule gehen? – Czy możesz proszę iść do szkoły?

17.

Spiel im Garten! – Baw się w ogrodzie! 

Kannst du bitte im Garten spielen? – Czy możesz proszę bawić się w ogrodzie?

18.

Zieh deine Schuhe aus! – Zdejmij buty! 

Kannst du bitte deine Schuhe ausziehen? – Czy możesz proszę zdjąć buty?

19.

Häng deine Jacke auf! – Powieś swoją kurtkę! 

Kannst du bitte deine Jacke aufhängen? – Czy możesz proszę powiesić swoją kurtkę?

20.

Mach deine Schulaufgaben! – Zrób zadania szkolne!

 Kannst du bitte deine Schulaufgaben machen? – Czy możesz proszę zrobić zadania szkolne?

Dzieci – zwroty na spacerze

Dalszy ciąg prostych zwrotów w życiu codziennym z dziećmi.  Jesteśmy na spacerze lub na placu zabaw. Najpierw występuje polecenie w trybie rozkazującym, następnie ta sama czynność wyrażona jako pytanie.

1. 

Halte meine Hand fest! – Trzymaj mocno moją rękę! 

Kannst du bitte meine Hand festhalten? – Czy możesz proszę mocno trzymać moją rękę ?

2.

Schau dich um! – Porozglądaj się! 

Kannst du bitte dich umschauen? – Czy możesz proszę porozglądać się?

3. 

Sei vorsichtig! – Bądź ostrożny! 

Kannst du bitte vorsichtig sein? – Czy możesz proszę być ostrożnym?

4.

Spiel mit anderen Kindern! – Baw się z innymi dziećmi! 

Kannst du bitte mit anderen Kindern spielen? – Czy możesz proszę bawić się z innymi dziećmi?

5.

Spring hoch! – Skocz wysoko!

 Kannst du bitte hochspringen? – Czy możesz proszę wysoko skoczyć?

6.

Beruhige dich! – Uspokój się! 

Kannst du bitte dich beruhigen? – Czy możesz proszę się uspokoić?

7.

Lauf schneller! – Biegnij szybciej! 

Kannst du bitte schneller laufen? – Czy możesz proszę biegać szybciej?

8.

Hör auf zu weinen! – Przestań płakać! 

Kannst du bitte aufhören zu weinen? – Czy możesz proszę przestać płakać?

9.

Rutsch nicht aus! – Nie poślizgnij się! 

Kannst du bitte nicht ausrutschen? – Czy możesz proszę nie poślizgnąć się?

10.

Zeig mir dein Lieblingsspielzeug! – Pokaż mi swoją ulubioną zabawkę! 

Kannst du bitte mir dein Lieblingsspielzeug zeigen? – Czy możesz proszę pokazać mi swoją ulubioną zabawkę?

11.

Lächle! – Uśmiechnij się! 

Kannst du bitte lächeln? – Czy możesz proszę się uśmiechnąć?

12.

Schau, was ich gefunden habe! – Zobacz, co znalazłem! 

Kannst du bitte schauen, was ich gefunden habe? – Czy możesz proszę zobaczyć, co znalazłem?

13.

Tröste deinen Freund/ deine Freundin! – Pociesz swojego przyjaciela/przyjaciółkę! 

Kannst du bitte deinen Freund/deine Freundin trösten? – Czy możesz proszę pocieszyć swojego przyjaciela/swoją przyjaciółkę?

14.

Kletter auf den Baum! – Wspinaj się na drzewo! 

Kannst du bitte auf den Baum klettern? – Czy możesz proszę wspiąć się na drzewo?

15.

Pflücke Blumen! – Zrywaj kwiaty! 

Kannst du bitte Blumen pflücken? – Czy możesz proszę zrywać kwiaty?

16.

Schau, wie hoch ich schaukeln kann! – Zobacz, jak wysoko potrafię się huśtać! 

Kannst du bitte schauen, wie hoch ich schaukeln kann? – Czy możesz proszę zobaczyć, jak wysoko potrafię się huśtać?

17.

Hilf deinem Freund/ deiner Freundin! – Pomóż swojemu przyjacielowi/ swojej przyjaciółce! 

Kannst du bitte deinem Freund/deiner Freundin helfen? – Czy możesz proszę pomóc swojemu przyjacielowi/swojej przyjaciółce?

18.

Versteck dich gut! – Ukryj się dobrze! 

Kannst du bitte dich gut verstecken? – Czy możesz proszę dobrze się ukryć?

19.

Sing ein Lied für mich! – Zaśpiewaj mi piosenkę! 

Kannst du bitte mir ein Lied singen? – Czy możesz proszę zaśpiewać mi piosenkę?

20.

Hör mir aufmerksam zu! – Słuchaj mnie uważnie! 

Kannst du bitte mir aufmerksam zuhören? – Czy możesz proszę słuchać mnie uważnie?

W przedszkolu – zwroty

Chciałabym podzielić się z Wami zestawem przydatnych zwrotów, które mogą okazać się niezastąpione dla wszystkich zestresowanych rodziców oddających swoje dzieci do przedszkola. Kiedy mieszkasz w Niemczech i słabo znasz niemiecki, możesz znaleźć się w sytuacjach, w których komunikacja staje się wyzwaniem. Dlatego przygotowałam dwie listy. Pierwsza zawiera najbardziej podstawowe zwroty, które można użyć również w innych okolicznościach. Druga jest zestawem zwrotów mogących pomóc lepiej porozumieć się z paniami przedszkolankami i innymi rodzicami. 

Niezależnie od językowych barier, pamiętaj, że wszyscy rodzice w przedszkolu mają na celu dobro swoich dzieci, a personel przedszkola będzie Cię wspierał. 

 

Zwroty podstawowe

 1. Guten Morgen – Dzień dobry
 2. Auf Wiedersehen – Do widzenia
 3. Danke – Dziękuję
 4. Bitte – Proszę
 5. Entschuldigung – Przepraszam
 6. Ja – Tak
 7. Nein – Nie
 8. Hallo – Cześć (powitanie)
 9. Wie geht es Ihnen? – Jak się pan/pani ma?
 10. Mir geht es gut – Mam się dobrze
 11. Wie heißen Sie? – Jak się pan/pani nazywa?
 12. Ich heiße... – Nazywam się…
 13. Wo ist die Toilette? – Gdzie jest toaleta?
 14. Können Sie mir helfen? – Czy może mi pan-pani pomóc?
 15. Mein Sohn/Meine Tochter heißt… – Mój syn/córka nazywa się…
 16. Wo ist sein/ihr Platz? – Gdzie jest jego/jej miejsce?
 17. Was haben sie heute gemacht? – Co oni dzisiaj robili?
 18. Können Sie das bitte wiederholen? – Czy może Pan/Pani powtórzyć?
 19. Ich verstehe nicht – Nie rozumiem
 20. Tschüss – Cześć (na pożegnanie)

 

Zwroty dla rodziców w sytuacjach przedszkolnych

 

 1. Mein Kind kommt zum ersten Mal in den Kindergarten. – Moje dziecko pierwszy raz idzie do przedszkola.
 2. Das ist sein/ihr erster Tag hier. – To jest jego/jej pierwszy dzień tutaj.
 3. Hier ist seine/ihre Tasche mit den persönlichen Sachen. – Tutaj jest jego/jej torba z osobistymi rzeczami.
 4. Bitte geben Sie gut auf mein Kind acht. – Proszę dobrze o moje dziecko zadbać.
 5. Er/Sie hat eine Lebensmittelallergie. – On/Ona ma alergię na jedzenie.
 6. Bitte informieren Sie mich über seinen/ihren Tagesablauf. – Proszę poinformować mnie o jego/jej harmonogramie dnia.
 7. Wann ist die Abholzeit? – Kiedy jest czas odbioru?
 8. Ich möchte gerne über den Fortschritt meines Kindes informiert werden. – Chciałbym być informowany o postępach mojego dziecka.
 9. Können Sie mir sagen, was er/sie heute gegessen hat? – Czy może mi Pan/Pani powiedzieć, co on/ona dziś jadł/a?
 10. Bitte geben Sie ihm/ihr seine/ihre Medizin zur richtigen Zeit. – Proszę podawać mu/jej jego/jej lekarstwa o odpowiedniej porze.
 11. Ich habe eine neue Notfallkontaktnummer. – Mam nowy numer do osoby kontaktowej w nagłych wypadkach.
 12. Bitte stellen Sie sicher, dass er/sie genug zu trinken hat. – Proszę upewnić się, że ma on/ona wystarczającą ilość do picia.
 13. Kann er/sie ein Mittagsschläfchen machen? – Czy może on/ona zrobić sobie drzemkę po obiedzie?
 14. Bitte vergessen Sie nicht, seine/ihre Windel zu wechseln. – Proszę nie zapomnieć o zmianie jego/jej pieluchy.
 15. Ich werde ihn/sie um [Uhrzeit] abholen. – Odbiorę go/ją o [godzina].
 16. Wo finde ich die Liste mit den wichtigen Informationen? – Gdzie znajdę listę z ważnymi informacjami?
 17. Hat er/sie genug Ersatzkleidung dabei? – Czy ma on/ona wystarczająco ubrania na zmianę?
 18. Bitte achten Sie darauf, dass er/sie seine/ihre Snacks isst. – Proszę upewnić się, że on/ona je swoje przekąski.
 19. Kann er/sie draußen spielen? – Czy może on/ona bawić się na zewnątrz?
 20. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. – Dziękuję za Państwa wsparcie.

Dzień Ojca

Warto zrozumieć, że nauka języka jest jak rozpraszanie mgły, która otacza nasze umysły. Kiedy poznajemy nowe zwroty, odkrywamy głębszy sens komunikacji międzykulturowej.

Tutaj język niemiecki staje się mostem, który łączy naszą polską duszę z niemieckimi dźwiękami i kulturą.

Przesyłam więc nie tylko językowe informacje, ale również energię miłości, wzajemnego szacunku i otwartości na świat. Chcę tworzyć harmonijną przestrzeń porozumienia i wzajemnej inspiracji.

Niech więc te zwroty na  Dzień Ojca, choć ojców macie lub miałyście/mieliście polskich, a wyrażenia są niemieckie, przyniosą radość i poprowadzą nas do nowych horyzontów komunikacji i poznawania siebie nawzajem.

 

 1. Alles Gute zum Vatertag! – Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca!
 2. Danke, dass du ein so toller Vater bist. – Dziękuję, że jesteś takim wspaniałym tatą.
 3. Ich schätze alles, was du für mich getan hast. – Doceniam wszystko, co dla mnie zrobiłeś.
 4. Du bist der beste Papa der Welt! – Jesteś najlepszym tatusiem na świecie!
 5. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. – Życzę ci wspaniałego dnia.
 6. Herzlichen Glückwunsch zum Vatertag! – Serdeczne życzenia z okazji Dnia Ojca!
 7. Ich bin dankbar, dich als Vater zu haben. – Jestem wdzięczny/a, że mam cię za ojca.
 8. Du bist ein Vorbild für mich. – Jesteś dla mnie wzorem.
 9. Vielen Dank für alles, was du tust. – Dziękuję ci za wszystko, co robisz.
 10. Genieße deinen besonderen Tag. – Ciesz się swoim wyjątkowym dniem.
 11. Ich liebe dich, Papa! – Kocham cię, tato!
 12. Du bist ein großartiger Vater. – Jesteś wspaniałym ojcem.
 13. Ich bin stolz, dein Kind zu sein. – Jestem dumna/dumny, że jestem twoim dzieckiem.
 14. Danke, dass du immer für mich da bist. – Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie.
 15. Du bringst mich zum Lächeln. – Sprawiasz, że się uśmiecham.
 16. Ich schätze die gemeinsame Zeit mit dir. – Doceniam wspólnie spędzony czas z tobą.
 17. Du bist mein Held. – Jesteś moim bohaterem.
 18. Ich bewundere deine Stärke. – Podziwiam twoją siłę.
 19. Danke, dass du mich immer unterstützt. – Dziękuję, że zawsze mnie wspierasz.
 20. Ich bin dankbar für deine Liebe. – Jestem wdzięczny/a za twoją miłość.

Lęki, trudności – zwroty

Zwroty, które masz przed sobą dotyczą wyrażania lęków i trudności, z którymi możemy się borykać w życiu. Mam nadzieję, że ta lista okaże się przydatna i że pomoże osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, wyrazić swoje emocje. 

Życzę Ci  dużo odwagi i nadziei!

 

 1. Ich habe Angst. – Boję się.
 2. Ich bin sehr besorgt. – Jestem bardzo zaniepokojony/a.
 3. Ich fühle mich unsicher. – Czuję się niepewnie.
 4. Ich habe große Sorgen. – Mam duże zmartwienia.
 5. Ich habe schlimme Dinge durchgemacht. – Przeszedłem/Przeszłam przez straszne rzeczy.
 6. Mein Mann ist alkoholabhängig. – Mój mąż jest uzależniony od alkoholu.
 7. Er hat mir und meinem Kind viel Leid zugefügt. – Wyrządził mi i mojemu dziecku wiele krzywd.
 8. Ich habe Angstzustände. – Mam ataki paniki.
 9. Ich weiß nicht, was mit meinem Leben hier im Land passieren wird. – Nie wiem, co będzie się działo z moim życiem w tym kraju.
 10. Ich fühle mich hilflos. – Czuję się bezradna.
 11. Ich mache mir große Sorgen um meine Zukunft. – Bardzo martwię się o swoją przyszłość.
 12. Ich fühle mich verängstigt und allein gelassen. – Czuję się przerażony/a i opuszczony/a.
 13. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. – Nie wiem, jak mam iść dalej.
 14. Ich habe Angst vor der Zukunft. – Boję się przyszłości.
 15. Mein Leben ist sehr schwierig geworden. – Moje życie stało się bardzo trudne.
 16. Ich habe traumatische Erfahrungen gemacht. – Doświadczyłem/am traumatycznych sytuacji.
 17. Ich leide unter starken Ängsten. – Cierpię na silne lęki.
 18. Ich brauche Hilfe, um aus dieser Situation herauszukommen. – Potrzebuję pomocy, żeby wyjść z tej sytuacji.
 19. Ich fühle mich oft einsam und verängstigt. – Często czuję się samotny/a i przerażony/a.
 20. Ich wünsche mir eine bessere Zukunft für mich und mein Kind. – Pragnę lepszej przyszłości dla siebie i mojego dziecka.

 

Pamiętaj, że w trudnych sytuacjach ważne jest szukanie wsparcia od profesjonalistów, takich jak terapeuci, doradcy czy organizacje pomagające ofiarom przemocy domowej.

U lekarza – cz.1.

Wizyta u lekarza to żadna przyjemność. Gdy dochodzi do tego stres związany z trudnościami w komunikacji, może być niewesoło. Jeśli jednak znajdziesz się w sytuacji, kiedy będziesz musiał/musiała udać się do lekarza w Niemczech, Szwajcarii lub Austrii, a nie czujesz się pewnie ze swoim niemieckim, to może ten zestaw trochę Ci pomoże. 

1.

pacjent: Guten Tag, ich habe starke Kopfschmerzen. – Dzień dobry, mam silne bóle głowy.

lekarz: Was genau bereitet Ihnen Kopfschmerzen? – Co może być przyczyną pana/pani bólu głowy? 

pacjent:Ich denke, es könnte an Stress liegen. – Myślę, że może to być spowodowane stresem.

2.

pacjent: Mir ist übel und ich habe Bauchschmerzen. – Jest mi niedobrze i mam bóle brzucha. 

lekarz: Seit wann haben Sie diese Beschwerden? – Od kiedy ma pan/pani te dolegliwości?pacjent: Seit gestern Abend. – Od wczoraj wieczorem.

3.

pacjent: Ich habe seit einigen Tagen Husten und Schnupfen. – Od kilku dni mam kaszel i katar.

lekarz: Haben Sie auch Fieber? – Czy ma Pan również gorączkę? 

pacjent: Ja, ich habe erhöhte Temperatur. – Tak, mam podwyższoną temperaturę.

4.

pacjent: Ich habe Schmerzen in der Brust. – Mam ból w klatce piersiowej. 

lekarz: Haben Sie Probleme mit der Atmung? – Czy ma pan/pani problemy z oddychaniem?

pacjent: Nein, aber der Schmerz zieht manchmal in den linken Arm. – Nie, ale ból czasami promieniuje do lewej ręki.

5.

pacjent: Mein Arm tut weh und ich kann ihn nicht bewegen. – Boli mnie ręka i nie mogę jej poruszać.

lekarz: Haben Sie sich verletzt? – Czy doznał/a pan/pani urazu? 

pacjent: Ja, ich bin gestern gestürzt. – Tak, wczoraj się przewróciłem/am.

6.

pacjent: Ich fühle mich schwach und müde. – Czuję się słabo i zmęczony/a.

lekarz: Haben Sie Probleme mit dem Schlafen? – Czy ma pan/pani problemy ze snem?

pacjent: Ja, ich habe Schwierigkeiten beim Einschlafen. – Tak, mam trudności z zasypianiem.

7.

pacjent: Mein Hals tut weh und ich habe Schluckbeschwerden. – Boli mnie gardło i mam trudności z połykaniem. 

lekarz: Haben Sie auch Fieber? – Czy ma pan/pani również gorączkę?

pacjent: Ja, meine Körpertemperatur ist leicht erhöht. – Tak, moja temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona.

8.

pacjent: Ich habe Hautausschlag und Juckreiz. – Mam wysypkę i swędzenie skóry. 

lekarz: Haben Sie neue Medikamente eingenommen? – Czy zażywał pan/pani nowe leki? pacjent: Nein, ich habe keine neuen Medikamente genommen. – Nie, nie brałem/am żadnych nowych leków.

9.

pacjent: Ich habe Schmerzen beim Wasserlassen. – Odczuwam ból podczas oddawania moczu.

lekarz: Haben Sie auch häufigen Harndrang? – Czy odczuwa pan/pani również częste parcie na mocz? 

pacjent: Ja, ich muss oft zur Toilette gehen. – Tak, muszę często chodzić do toalety.

10.

pacjent: Mein Rücken schmerzt und ich habe Schwierigkeiten beim Bücken. – Bolą mnie plecy i mam trudności z pochylaniem się.

lekarz: Haben Sie schwere Gegenstände gehoben? – Czy podnosił/a pan/pani ciężkie przedmioty?

pacjent: Ja, ich habe vor ein paar Tagen schwere Möbel getragen. – Tak, kilka dni temu nosiłem/am ciężkie meble.

U lekarza – cz. 2

Druga część dialogów u lekarza. 

1.

pacjent: Ich habe Schmerzen im Knie und kann nicht gut gehen. – Mam ból kolana i nie mogę dobrze chodzić. 

lekarz: Haben Sie eine Verletzung am Knie? – Czy doznał/a pan/pani urazu kolana?

pacjent: Nein, ich habe mich nicht verletzt. – Nie, nie doznałem/am urazu.

2.

pacjent: Mir ist schwindelig und ich fühle mich schwach. – Kręci mi się w głowie i czuję się słaby/a.

lekarz: Haben Sie auch Übelkeit? – Czy odczuwa pan/pani również nudności? 

pacjent: Ja, manchmal habe ich auch Übelkeit. – Tak, czasami mam również nudności

3.

pacjent: Ich habe seit einiger Zeit Schlafstörungen. – Od jakiegoś czasu mam problemy ze   snem.

lekarz: Wie lange haben Sie schon Probleme beim Schlafen? – Od jak dawna ma pan/pani problemy ze snem?

pacjent: Seit etwa zwei Wochen habe ich Schwierigkeiten beim Einschlafen. – Od około dwóch tygodni mam trudności z zasypianiem.

4.

pacjent: Ich habe starke Rückenschmerzen im unteren Bereich. – Mam silne bóle pleców w dolnej części. 

lekarz: Haben Sie körperliche Aktivitäten durchgeführt, die die Schmerzen verursacht haben könnten? – Czy wykonywał/a pan/pani aktywności fizyczne, które mogły spowodować te bóle? 

pacjent: Nein, ich habe keine schweren Lasten gehoben oder mich überanstrengt. – Nie, nie podnosiłem ciężkich przedmiotów ani nie przeciążałem/am się.

5.

pacjent: Ich habe seit einigen Tagen Durchfall und Bauchkrämpfe. – Od kilku dni mam biegunkę i skurcze brzucha.

lekarz: Haben Sie in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches gegessen? – Czy jadł/a pan/pani coś nietypowego w ostatnich dniach?

pacjent: Nein, meine Ernährung war normal. – Nie, moje odżywianie było normalne.

6.

pacjent: Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Sehen. – Od jakiegoś czasu mam problemy ze wzrokiem. 

lekarz: Haben Sie verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen? – Czy ma pan/pani zamglony wzrok lub inne zaburzenia widzenia? 

pacjent: Ja, mein Sehen ist manchmal verschwommen. – Tak, moje widzenie czasami jest zamglone.

7.

pacjent: Mein Kind hat hohes Fieber und ist sehr unruhig. – Moje dziecko ma wysoką gorączkę i jest bardzo niespokojne.

lekarz: Haben Sie versucht, das Fieber mit Medikamenten zu senken? – Czy próbował/a pan/pani obniżyć gorączkę lekami? 

pacjent: Ja, aber das Fieber bleibt hoch. – Tak, ale gorączka nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

8.

pacjent: Ich habe seit einiger Zeit Schwindelgefühle und Ohrensausen. – Od jakiegoś czasu mam zawroty głowy i szumy w uszach. 

lekarz: Haben Sie Schmerzen im Ohr oder Probleme mit dem Gleichgewicht? – Czy odczuwa pan/pani ból w uchu lub problemy z równowagą? 

pacjent: Nein, ich habe keine Schmerzen im Ohr und mein Gleichgewicht ist normal. – Nie, nie odczuwam bólu w uchu, a moja równowaga jest normalna.

9.

pacjent: Ich habe seit einiger Zeit trockenen Husten und Halsschmerzen. – Od pewnego czasu mam suchy kaszel i ból gardła. 

lekarz: Haben Sie auch Schmerzen beim Schlucken? – Czy odczuwa pan/pani również ból przy połykaniu? 

pacjent: Ja, das Schlucken bereitet mir Schmerzen. – Tak, połykanie sprawia mi ból.

10.

pacjent: Ich habe seit einigen Tagen Hautausschlag und Juckreiz. – Od kilku dni mam wysypkę i swędzenie skóry. 

lekarz: Haben Sie neue Produkte oder Medikamente verwendet? – Czy używał/a pan/pani nowych produktów lub leków?

pacjent: Nein, ich habe keine neuen Produkte oder Medikamente verwendet. – Nie, nie używałem żadnych nowych produktów ani leków.

W aptece – zwroty

Zwroty potrzebne w aptece. 

 1. Guten Tag! – Dzień dobry!
 2. Ich hätte gerne ein Medikament gegen Kopfschmerzen. – Chciałbym/chciałabym lek na ból głowy.
 3. Haben Sie etwas gegen Halsschmerzen? – Czy mają Państwo coś na ból gardła?
 4. Wie oft am Tag muss ich diese Tabletten einnehmen? – Jak często w ciągu dnia muszę brać te tabletki?
 5. Können Sie mir etwas gegen Allergien empfehlen? – Czy może mi pan/pani coś polecić na alergię?
 6. Benötige ich ein Rezept für dieses Medikament? – Czy potrzebuję recepty na ten lek?
 7. Ich habe Husten. Was würden Sie empfehlen? – Mam kaszel. Co by pan/pani polecił/a?
 8. Wie lange dauert es, bis die Wirkung dieses Medikaments einsetzt? – Jak długo trwa, zanim ten lek zacznie działać?
 9. Welche Nebenwirkungen hat dieses Medikament? – Jakie są skutki uboczne tego leku?
 10. Ich brauche etwas gegen Magenbeschwerden. – Potrzebuję czegoś na dolegliwości żołądkowe.
 11. Kann ich dieses Medikament mit anderen Medikamenten einnehmen? – Czy mogę przyjmować ten lek jednocześnie z innymi lekami?
 12. Kann ich dieses Medikament auch ohne Rezept bekommen? Czy mogę otrzymać ten lek również bez recepty? 
 13. Wie lange sollte ich dieses Medikament einnehmen? – Jak długo powinienem przyjmować ten lek?
 14. Gibt es eine Salbe für Verbrennungen? – Czy jest jakaś maść na oparzenia?
 15. Können Sie mir ein Schmerzmittel empfehlen? – Czy możesz mi polecić środek przeciwbólowy?
 16. Haben Sie etwas gegen Schlafstörungen? – Czy mają Państwo coś na zaburzenia snu?
 17. Wie viel kostet dieses Medikament? – Ile kosztuje ten lek?
 18. Benötige ich eine bestimmte Dosierung für dieses Medikament? – Czy potrzebuję określonej dawki tego leku?
 19. Kann ich dieses Medikament während der Schwangerschaft einnehmen? – Czy mogę przyjmować ten lek w ciąży?
 20. Vielen Dank für Ihre Hilfe! – Bardzo dziękuję za pomoc!

Opieka – zwroty i dialogi, cz.1

Dzisiaj podaję najważniejsze zwroty, a w zasadzie zestaw obowiązków dotyczących opieki nad osobami starszymi lub chorymi. Pierwszy obszar to opieka podstawowa, obejmująca codzienne czynności, takie jak pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieranie się, karmienie, toaleta oraz wsparcie w codziennych czynnościach. 

Dzięki tym zwrotom będziecie mogli/mogły lepiej komunikować się z osobami, którymi się opiekujecie. Zaczynamy!

 

 1. Hilfe beim Waschen und Baden – Pomoc w myciu się i kąpieli.
 2. Unterstützung beim Anziehen – Wsparcie przy ubieraniu się.
 3. Unterstützung beim Essen geben – Udzielanie wsparcia podczas jedzenia.
 4. Hilfe bei der Toilettenbenutzung – Pomoc przy korzystaniu z toalety.
 5. Unterstützung bei der Körperpflege – Wsparcie w zakresie pielęgnacji ciała.
 6. Hilfe bei der Zahnpflege geben – Pomoc przy dbaniu o zęby.
 7. Hilfe beim Kämmen und Frisieren – Pomoc przy czesaniu i układaniu włosów.
 8. Unterstützung beim Rasieren – Wsparcie przy goleniu.
 9. Hilfe bei der Nagelpflege geben – Pomoc przy pielęgnacji paznokci.
 10. Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme – Wsparcie przy przyjmowaniu leków.
 11. Hilfe beim Wechseln von Inkontinenzprodukten – Pomoc przy zmianie produktów inkontynencyjnych.
 12. Hilfe beim Bewegen im Raum – Pomoc w poruszaniu się po pomieszczeniu.
 13. Hilfe beim Transfer von Bett zu Stuhl – Pomoc przy przenoszeniu z łóżka na krzesło.
 14. Unterstützung beim Aufstehen und Hinlegen – Wsparcie przy wstawaniu i kładzeniu się.
 15. Hilfe beim Treppensteigen – Pomoc przy wchodzeniu po schodach.
 16. Hilfe beim Verlassen oder Betreten des Hauses – Pomoc przy wychodzeniu lub wchodzeniu do domu.
 17. Unterstützung beim Gebrauch von Gehhilfen – Wsparcie przy korzystaniu z pomocniczych urządzeń do chodzenia.
 18. Hilfe beim Erledigen von alltäglichen Aufgaben – Pomoc przy wykonywaniu codziennych obowiązków.
 19. Hilfe beim Erinnern an Termine und Einnahme von Medikamenten – Pomoc w przypominaniu o terminach i przyjmowaniu leków.
 20. Unterstützung bei der Kommunikation mit Ärzten und medizinischem Personal – Wsparcie przy komunikacji z lekarzami i personelem medycznym.dialogi

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Waschen und Baden helfen? – Czy mogę pomóc w myciu się i kąpieli? 

Ja, bitte. Ich habe Schwierigkeiten damit. – Tak, proszę. Mam z tym trudności.

 

 1.  

Brauchen Sie Unterstützung beim Anziehen? – Czy potrzebuje Pan/Pani wsparcia przy ubieraniu się? 

Ja, das wäre nett. Ich habe Schwierigkeiten mit den Knöpfen. – Tak, byłoby miło. Mam trudności z guzikami.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Essen geben helfen? – Czy mogę pomóc w jedzeniu? 

Ja, bitte. Ich habe Schwierigkeiten beim Halten des Bestecks. – Tak, proszę. Mam trudności z trzymaniem sztućców.

 

 1.  

Benötigen Sie Hilfe bei der Toilettenbenutzung? – Czy potrzebuje Pan/Pani pomocy przy korzystaniu z toalety? 

Ja, ich brauche Unterstützung dabei. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu setzen und aufzustehen. – Tak, potrzebuję wsparcia w tym zakresie. Mam trudności z siadaniem i wstawaniem.

 

 1.  

Brauchen Sie Unterstützung bei der Körperpflege? – Czy potrzebuje Pan/Pani wsparcia w zakresie pielęgnacji ciała? 

Ja, ich kann bestimmte Bereiche nicht erreichen. – Tak, nie mogę dotrzeć do pewnych miejsc.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Zähneputzen helfen? – Czy mogę pomóc w myciu zębów? 

Ja, bitte. Ich habe Schwierigkeiten damit. – Tak, proszę. Mam z tym trudności.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Kämmen und Frisieren helfen? – Czy mogę pomóc w czesaniu i układaniu włosów?

Ja, das wäre nett. Meine Hände zittern ein wenig. – Tak, byłoby miło. Moje ręce się nieco trzęsą.

 

 1.  

Brauchen Sie Unterstützung beim Rasieren? – Czy potrzebuje pan wsparcia przy goleniu? 

Ja, ich kann nicht gut sehen und habe Angst vor Schnittverletzungen. – Tak, źle widzę i boję się zacięć.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Nägelpflege helfen? – Czy mogę pomóc w pielęgnacji paznokci? 

Ja, bitte. Meine Hände sind steif und ich kann es selbst nicht gut machen. – Tak, proszę. Moje ręce są sztywne i nie umiem tego dobrze zrobić.

 

 1.  

Brauchen Sie Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme? – Czy potrzebuje pan/pani wsparcia przy przyjmowaniu leków? 

Ja, ich vergesse manchmal die richtige Dosierung. – Tak, czasami zapominam o właściwej dawce.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Wechseln von Inkontinenzprodukten helfen? – Czy mogę pomóc przy zmianie produktów inkontynencyjnych? 

Ja, bitte. Ich habe Schwierigkeiten, das selbst zu erledigen. – Tak, proszę. Mam trudności z samodzielnym wykonaniem tego.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Bewegen im Raum helfen? – Czy mogę pomóc w poruszaniu się po pomieszczeniu? 

Ja, das wäre nett. Ich habe Schwierigkeiten beim Gehen. – Tak, byłoby miło. Mam trudności z chodzeniem.

 

 1.  

Lassen Sie mich helfen von Bett zu Stuhl zu gehen! – Proszę pozwolić mi na pomoc przy przejściu z łóżka na krzesło!

Ja, gern. Das ist für mich schwierig alleine. – Tak, chętnie. To dla mnie trudne samodzielnie.

 

 1.  

Brauchen Sie Unterstützung beim Aufstehen und Hinlegen? – Czy potrzebuje Pan/Pani wsparcia przy wstawaniu i kładzeniu się? 

Ja, ich habe Schwierigkeiten damit. – Tak, mam z tym trudności.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Treppensteigen helfen? – Czy mogę pomóc przy wchodzeniu po schodach?

Ja, das wäre hilfreich. Ich habe Schwierigkeiten dabei. – Tak, to byłoby pomocne. Mam z tym trudności.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Verlassen oder Betreten des Hauses helfen? – Czy mogę pomóc przy wychodzeniu lub wchodzeniu do domu? 

Ja, bitte. Ich brauche Unterstützung dabei. – Tak, proszę. Potrzebuję wsparcia w tym zakresie.

 

 1.  

Brauchen Sie Hilfe beim Gebrauch von Gehhilfen? – Czy potrzebuje Pan/Pani wsparcia przy korzystaniu z pomocniczych urządzeń do chodzenia? 

Ja, ich bin unsicher im Umgang damit. – Tak, czuję się niepewnie korzystając z nich.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Erledigen von alltäglichen Aufgaben helfen? – Czy mogę pomóc przy wykonywaniu codziennych obowiązków?

Ja, das wäre nett. Ich bin nicht mehr so mobil wie früher. – Tak, byłoby miło. Nie jestem już tak mobilny jak wcześniej.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Erinnern an Termine und Einnahme von Medikamenten helfen? – Czy mogę pomóc w przypominaniu o terminach i przyjmowaniu leków? 

Ja, bitte. Ich vergesse manchmal wichtige Dinge. – Tak, proszę. Czasami zapominam o ważnych sprawach.

 

 1.  

Brauchen Sie Unterstützung bei der Kommunikation mit Ärzten und medizinischem Personal? – Czy potrzebuje Pan/Pani wsparcia przy komunikacji z lekarzami i personelem medycznym? 

Ja, ich fühle mich manchmal unsicher und habe Schwierigkeiten, alles zu verstehen. – Tak, czasami czuję się niepewnie i mam trudności ze zrozumieniem wszystkiego.

Opieka – zwroty, dialogi, cz.2

Tak, jak zapowiedziałam poprzednio, otrzymujecie dziś drugi zestaw zwrotów w opiece nad osobami starszymi i chorymi, ale przedstawione są one jako jeszcze bardziej praktyczne pytania i odpowiedzi. Zwroty te dotyczą opieki podstawowej, obejmującej odzienne czynności, takie jak pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieranie się, karmienie, toaleta oraz wsparcie w codziennych czynnościach. 

 

 1. Bitte setzen Sie sich hin. – Proszę usiąść.
 2. Kann ich Ihnen beim Anziehen helfen? – Czy mogę pomóc w ubieraniu?
 3. Lassen Sie mich Ihnen beim Waschen helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc w umyciu się.
 4. Möchten Sie etwas essen? – Czy chciałby pan/pani coś zjeść?
 5. Kann ich Ihnen beim Essen helfen? – Czy mogę panu/pani pomóc w jedzeniu?
 6. Lassen Sie mich Ihnen beim Toilettengang behilflich sein. – Proszę pozwolić mi pomóc w korzystaniu z toalety.
 7. Brauchen Sie Unterstützung beim Aufstehen? – Czy potrzebuje pan/pani pomocy przy wstawaniu?
 8. Lassen Sie mich Ihnen beim Aufstehen helfen. – Proszę pozwolić mi pani pomóc we wstawaniu.
 9. Wohin möchten Sie gehen? – Dokąd chciałby/chciałaby pan/pani iść?
 10. Lassen Sie mich Ihnen beim Gehen behilflich sein. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w chodzeniu.
 11. Möchten Sie sich hinlegen? – Czy chciałby pan/pani położyć się?
 12. Ich helfe Ihnen beim Hinlegen.  – Pomogę panu/pani w położeniu się.
 13. Benötigen Sie Hilfe bei der Zahnpflege? – Czy potrzebuje pan/pani pomocy w higienie jamy ustnej?
 14. Lassen Sie mich Ihnen beim Zähneputzen helfen. – Proszę mi pozwolić pomóc pani/panu w myciu zębów.
 15. Kann ich Ihnen beim Kämmen helfen? – Czy mogę pomóc panu/pani w czesaniu?
 16. Ich helfe Ihnen beim Kämmen. – Pomogę panu/pani w czesaniu.
 17. Möchten Sie sich frisch machen? – Czy chciałby/chciałaby pan/pani odświeżyć się?
 18. Lassen Sie mich Ihnen beim Frischmachen helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w odświeżeniu się.
 19. Brauchen Sie Unterstützung beim An- und Ausziehen? – Czy potrzebuje pan/pani pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu?
 20. Kann ich Ihnen beim An- und Ausziehen helfen? – Mogę pomóc panu/pani w ubieraniu i rozbieraniu się?

dialogi

1.

Bitte setzen Sie sich hin. – Proszę usiąść.

Danke, ich setze mich hin. – Dziękuję, siadam.

2.

Kann ich Ihnen beim Anziehen helfen? – Czy mogę pomóc w ubieraniu?

Ja, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. – Tak, przydałaby mi się trochę pomocy.

3.

Lassen Sie mich Ihnen beim Waschen helfen. – Proszę mi pozwolić panu/pani w umyciu się.

Das ist sehr nett von Ihnen. Ja, bitte helfen Sie mir. – To bardzo miło z pana/pani  strony. Tak, proszę mi pomóc.

4.

Möchten Sie etwas essen? – Czy chciałby pan/pani coś zjeść?

Ja, ich bin hungrig. Vielen Dank. – Tak, jestem głodny. Dziękuję bardzo. 

5.

Kann ich Ihnen beim Essen helfen? – Czy mogę pomóc panu/pani w jedzeniu?

Nein, danke. Ich kann alleine essen. – Nie, dziękuję. Potrafię sam(a) jeść.

6.

Lassen Sie mich Ihnen beim Toilettengang behilflich sein. – Proszę pozwolić mi pomóc w korzystaniu z toalety.

Das wäre sehr nett von Ihnen. Ja, bitte helfen Sie mir. – To byłoby bardzo miłe z pana/pani strony. Tak, proszę mi pomóc.

7.

Brauchen Sie Hilfe beim Aufstehen? – Czy potrzebuje pan/pani pomocy przy wstawaniu?

Ja, meine Beine sind noch etwas schwach. – Tak, moje nogi są jeszcze trochę słabe.

8.

Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.  – Pomogę panu/ pani we wstawaniu.

Vielen Dank, dass Sie mir helfen. – Bardzo dziękuję, że mi pani/pan pomaga.

9.

Wohin möchten Sie gehen? – Dokąd chciałby/chciałaby pan/pani iść?

Ich möchte in mein Zimmer gehen. – Chciałbym/chciałabym iść do mojego pokoju.

10.

Lassen Sie mich Ihnen beim Gehen behilflich sein. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w chodzeniu.

Das wäre sehr nett. Ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. – To byłoby bardzo miłe. Potrzebuję trochę wsparcia.

 

 1.  

Möchten Sie sich hinlegen? – Czy chciałby/chiałaby się pan/pani położyć?

Ja, ich bin müde und möchte mich hinlegen. – Tak, jestem zmęczony/zmęczona i chciałbym/chciałabym się położyć.

 

 1.  

Ich helfe Ihnen beim Hinlegen.  – Pomogę panu/pani w położeniu się.

Das wäre sehr nett von Ihnen. Ja, bitte helfen Sie mir. – To byłoby bardzo miłe z pana/pani strony. Tak, proszę mi pomóc.

 

 1.  

Benötigen Sie Hilfe bei der Zahnpflege? – Czy potrzebuje pan/pani pomocy w higienie jamy ustnej?

Ja, ich habe Schwierigkeiten beim Zähneputzen. – Tak, mam trudności z myciem zębów.

 

 1.  

Lassen Sie mich Ihnen beim Zähneputzen helfen. – Proszę mi pozwolić pomóc pani/panu w myciu zębów.

Ja, bitte helfen Sie mir beim Zähneputzen. – Tak, proszę mi pomóc w myciu zębów.

 

 1.  

Kann ich Ihnen beim Kämmen helfen? – Czy mogę pomóc w czesaniu?

Ja, meine Arme sind nicht mehr so beweglich. – Tak, moje ręce już nie są tak zwinne.

 

 1.  

Ich helfe Ihnen beim Kämmen. – Pomogę panu/pani w czesaniu.

Ja, das wäre sehr nett. Ich kann meine Haare nicht mehr gut kämmen. – Tak, to byłoby bardzo miłe. Nie mogę dobrze czesać włosów.

 

 1.  

Möchten Sie sich frisch machen? – Czy chciałby/chciałaby pan/pani odświeżyć się?

Ja, ich fühle mich etwas verschwitzt und möchte mich frisch machen. – Tak, czuję się lekko spocony/spocona i chciałbym/chciałabym się odświeżyć.

 

 1.  

Lassen Sie mich Ihnen beim Frischmachen helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w odświeżeniu się.

Ja, bitte helfen Sie mir beim Frischmachen. – Tak, proszę mi pomóc w odświeżeniu się.

 

 1.  

Brauchen Sie Unterstützung beim An- und Ausziehen? – Czy potrzebuje Pan/Pani pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu?

Ja, meine Hände sind nicht mehr so beweglich. – Tak, moje ręce już nie są tak zwinne.

 

20.

Ich helfe Ihnen beim An- und Ausziehen. – Pomogę panu/pani w ubieraniu i rozbieraniu się.

Ja, das wäre sehr hilfreich. Ich brauche Unterstützung beim An- und Ausziehen. – Tak, to byłoby bardzo pomocne. Potrzebuję pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu się

 

Opieka – zwroty, dialogi, cz.3

 

I na koniec, powieważ było takie życzenie, przedstawiam  trzecią i ostatnią wersję zwrotów w temacie opieki, te same wyrażenia, co w części drugiej, ale przedstawione jeszcze bardziej prosto. Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź od osób zainteresowanych tematem, która z przedstawionym przeze mnie 3 wersji najbardziej odpowiada Waszym wymaganiom. Chciałabym zaznaczyć, że opiekun/opiekunka osób starszych w Niemczech powinna posiadać znajomość języka w stopniu komunikatywnym. Moje propozycje, co do zwrotów w tym zakresie nie mogą zastąpić tej znajomości, lecz jedynie poszerzyć zakres slownictwa. lub zebrać je w jedno miejsce.

 

 1. Setzen Sie sich, bitte. – Proszę usiąść.
 2. Kann ich beim Anziehen helfen? – Czy mogę pomóc w ubieraniu?
 3. Ich helfe Ihnen beim Waschen. – Pomogę panu/pani w myciu.
 4. Möchten Sie etwas essen? – Czy chcesz coś zjeść?
 5. Kann ich beim Essen helfen? – Czy mogę pomóc w jedzeniu?
 6. Lassen Sie mich beim Toilettengang helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w pójściu do toalety. 
 7. Brauchen Sie Hilfe beim Aufstehen? – Czy potrzebuje pan/pani pomocy przy wstawaniu?
 8. Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. – Pomogę panu/pani we wstawaniu.
 9. Wohin möchten Sie gehen? – Dokąd chciałaby/chciałby pan/pani iść?
 10. Lassen Sie mich beim Gehen helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w chodzeniu.
 11. Möchten Sie sich hinlegen? – Czy chciałby/łaby pan/pani się położyć?
 12. Ich helfe Ihnen beim Hinlegen. – Pomogę panu/pani w położeniu się.
 13. Brauchen Sie Hilfe bei der Zahnpflege? – Czy potrzebuje pan/pani pomocy w higienie jamy ustnej?
 14. Lassen Sie mich beim Zähneputzen helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w myciu zębów.
 15. Kann ich beim Kämmen helfen? – Czy mogę pomóc w czesaniu?
 16. Lassen Sie mich beim Kämmen helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w czesaniu.
 17. Möchten Sie sich frisch machen? – Czy chciałaby/chciałby pan/pani/się odświeżyć?
 18. Lassen Sie mich beim Frischmachen helfen. – Proszę pozwolić mi pomóc panu/pani w odświeżeniu się.
 19. Brauchen Sie Hilfe beim An- und Ausziehen? – Czy potrzebuje pan/pani  pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu?
 20. Ich helfe Ihnen beim An- und Ausziehen. – Pomogę panu/pani w ubieraniu i rozbieraniu się.

Pielęgniarka anestezjologiczna – zwroty proste

Przestawiam listą zwrotów, które mogą być przydatne dla pielęgniarki anestezjologicznej. W zawodzie tym doświadczasz unikalnych sytuacji i potrzebujesz pewnych konkretnych wyrażeń, aby skutecznie komunikować się z pacjentami i zespołem medycznym.

Ta lista zwrotów pomoże ci lepiej porozumieć się z pacjentami i zapewnić im odpowiednią opiekę podczas procesu znieczulania i pooperacyjnej opieki  Mam nadzieję, że te zwroty okażą się pomocne.

Zaczynamy od prostych zwrotów. W kolejnym wpisie zostaną przedstawione zwroty zaawansowane.

 1. Guten Morgen! – Dzień dobry!
 2. Wie geht es Ihnen? – Jak się Pan/Pani czuje?
 3. Bitte legen Sie sich auf den Operationstisch. – Proszę połóżyć się na stole operacyjnym.
 4. Können Sie mir Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum nennen? – Czy może mi pan/pani podać swoje imię i datę urodzenia?
 5. Ich werde Ihnen eine intravenöse Kanüle legen. – Wprowadzę panu/pani kaniulę dożylną.
 6. Atmen Sie tief ein und dann langsam aus. – Proszę zrobić głęboki wdech, a potem powoli wydychać.
 7. Wie fühlen Sie sich? Haben Sie Schmerzen? – Jak się pan/pani czuje? Czy odczuwa pan/pani ból?
 8. Ich werde Ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen. – Podam panu/pani środek uspokajający.
 9. Bitte bleiben Sie ruhig und entspannt. – Proszę być spokojnym i zrelaksowanym.
 10. Ich werde den Monitor anschließen, um Ihre Vitalfunktionen zu überwachen. – Podłączę monitor, aby monitorować Pana/Pani funkcje życiowe.
 11. Die Anästhesistin/der Anästhesist wird gleich hier sein. – Anestezjolog/Anestezjolożka zaraz tu będzie.
 12. Bitte halten Sie Ihre Hand still, während ich den Katheter einführe. – Proszę trzymać rękę nieruchomo, gdy wprowadzam kateter.
 13. Wir werden eine Allgemeinanästhesie durchführen. – Przeprowadzimy znieczulenie ogólne.
 14. Die Operation wird etwa zwei Stunden dauern. – Operacja potrwa około dwóch godzin.
 15. Wir werden die Narkose allmählich beenden. – Stopniowo będziemy kończyć znieczulenie.
 16. Sie werden aufwachen und sich langsam erholen. – Obudzi się pan/pani i powoli dojdzie do siebie.
 17. Trinken Sie bitte etwas Wasser, um Ihren Mund zu befeuchten. – Proszę wypić trochę wody, aby nawilżyć usta.
 18. Wie fühlen Sie sich jetzt? – Jak się pan/pani teraz czuje?
 19. Ich werde Ihre Vitalzeichen weiterhin überwachen. – Będę nadal monitorować Pana/Pani parametry życiowe.
 20. Es ist wichtig, dass Sie sich ausruhen und erholen. – Ważne jest, aby pan/pani wypoczął/wypoczęła i wyzdrowiał(a).

Pielęgniarka anest. – zwroty zaawansowane

Oto druga lista niemieckich zwrotów dla pielęgniarki anestezjologicznej – tym razem w bardziej zaawansowanej wersji. Jeśli jesteś pielęgniarką anestezjologiczną, wiesz, że komunikacja jest kluczowym elementem w Twojej codziennej pracy, szczególnie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach.

Ta lista zwrotów pomoże Ci jeszcze lepiej porozumieć się z pacjentami, lekarzami i zespołem medycznym, a także zapewnić najwyższy standard opieki anestezjologicznej. Pamiętaj, żeby korzystać z tych zwrotów zgodnie z Twoimi kompetencjami i zawsze przestrzegać odpowiednich protokołów i wytycznych.

 

 1. Die Indikation für die Regionalanästhesie prüfen. – Sprawdzić wskazanie do znieczulenia miejscowego.
 2. Die Anamnese des Patienten erheben. – Zebrać wywiad medyczny pacjenta.
 3. Die erforderlichen Laborwerte überprüfen. – Sprawdzić wymagane wyniki badań laboratoryjnych.
 4. Den Patienten über die verschiedenen Anästhesiemöglichkeiten aufklären. – Poinformować pacjenta o różnych możliwościach znieczulenia.
 5. Eine sorgfältige Risikobewertung durchführen. – Przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka.
 6. Die intraoperative Überwachung der Vitalfunktionen sicherstellen. – Zapewnić monitoring funkcji życiowych podczas operacji.
 7. Den Patienten auf die postoperative Schmerztherapie vorbereiten. – Przygotować pacjenta do leczenia bólu pooperacyjnego.
 8. Die Medikamente entsprechend der Anästhesiepläne vorbereiten. – Przygotować leki zgodnie z planem znieczulenia.
 9. Den endotrachealen Tubus beim Patienten platzieren. – Umieścić rurkę intubacyjną u pacjenta.
 10. Die korrekte Positionierung des Regionalanästhesiekatheters überprüfen. – Sprawdzić poprawne umiejscowienie cewnika do znieczulenia regionalnego.
 11. Die Überwachung der neuromuskulären Blockade durchführen. – Przeprowadzić monitorowanie blokady neuromięśniowej.
 12. Eine schnelle und wirksame Notfallreaktion gewährleisten. – Zapewnić szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach krytycznych.
 13. Die Beatmung des Patienten kontrollieren und anpassen. – Kontrolować i dostosowywać wentylację pacjenta.
 14. Die aseptischen und hygienischen Standards einhalten. – Przestrzegać standardów aseptyki i higieny.
 15. Die Durchführung einer Bluttransfusion vorbereiten und überwachen. – Przygotować i monitorować transfuzję krwi.
 16. Den Patienten über mögliche Komplikationen und Risiken aufklären. – Poinformować pacjenta o możliwych powikłaniach i ryzyku.
 17. Die Dokumentation der anästhesiologischen Maßnahmen durchführen. – Przeprowadzić dokumentację działań anestezjologicznych.
 18. Die Überwachung der Sedierung und Analgesie sicherstellen. – Zapewnić monitorowanie sedacji i analgezji.
 19. Den Patienten während des Aufwachens aus der Narkose unterstützen. – Wspierać pacjenta podczas wybudzania z narkozy.
 20. Die Einhaltung der Sicherheitsstandards gewährleisten. – Zapewnić przestrzeganie standardów bezpieczeństwa.

W restauracji – dialogi

Zamawiamy telefonicznie stolik w restauracji na 4 osoby, przyszliśmy, siadamy, zamawiamy, zjedliśmy i płacimy. Podaję przykładowe dialogi między gościem a kelnerem. Tylko nie przeliczajcie ilości dialogów na ilość gości.  

1.

 Kann ich für heute Abend einen Tisch reservieren? – Czy można zarezerwować stolik na dzisiaj wieczór? 

Ja, natürlich. Für wie viele Personen? – Tak, oczywiście. Na ile osób?

2.

Für vier Personen bitte, auf den Namen Muszka. – Dla czterech osób proszę, na nazwisko Muszka. 

Um wie viel Uhr? – Na którą godzinę?

3.

Für 19:00 Uhr. – Na godzinę 19:00. 

Ich notiere die Reservierung. Bis heute Abend! – Zapisuję rezerwację. Do zobaczenia wieczorem!

4.

Guten Tag, wir haben reserviert. – Dzień dobry, mamy na dziś wieczór rezerwację. 

Bitte folgen Sie mir. – Proszę za mną.

5.

Bitte sehr, hier die Menukarte. – Proszę bardzo, oto karta menu. 

Danke. – Dziękuję.

6.

Möchten Sie etwas zu trinken bestellen? – Czy chce pan/pani zamówić coś do picia? 

Ja, bitte Mineralwasser. – Tak, poproszę wodę mineralną.

7.

Und für mich Orangensaft, bitte. – A dla mnie sok pomarańczowy, proszę. 

Natürlich, ich bringe es sofort. – Oczywiście, zaraz przyniosę.

8.

Ich möchte gern Kartoffelsuppe. – Chciałbym/chciałabym zupę ziemniaczaną.

Gern, wir haben leckere Kartoffelsuppe. Und für Sie?– Chętnie, mamy smaczną zupę ziemniaczaną. A dla pana/pani?

9.

Ich hätte gerne Erbsensuppe. – Poproszę grochówkę. 

Ich bringe es sofort. Guten Appetit! – Zaraz przyniosę. Smacznego!

10.

Kann ich Schweinshaxe mit Sauerkraut und Knödeln  bestellen? – Czy mogę zamówić golonkę wieprzowa z kiszoną kapustą i knedlami?

Natürlich. – Oczywiście. 

Und für Sie? – A dla pana/pani?

11.

Was empfehlen Sie? – Co pan/pani poleca? 

Ich empfehle heute Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. – Polecam dzisiaj pieczeń wołowa w sosie z modrą kapustą i kluskami.

12.

Ich hätte gerne Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelsalat.  – Chciałbym/chciałabym kiełbasę grillowana z kiszoną kapustą i sałatką ziemniaczaną. 

Ja, sehr gerne. – Tak, bardzo chętnie. Guten Appetit! –  Smacznego!

13.

Welche wegetarische Gerichte haben Sie? – Jakie są dania wegetariańskie? 

Wir haben diverse Salate und Nudeln mit Käsesoße. – Mamy różne sałatki i makaron z sosem serowym. 

  14.

Was empfehlen Sie zu Nachtisch? – Co pan/pani poleca na deser? 

Wir haben Schwarzwälder Kirschtorte. – Mamy tort czekoladowo-wiśniowy, Apfelstrudel – strudel z jabłkami und Bayerische Creme – bawarski krem śmietankowy. Alles sehr frisch und lecker.  – Wszystko bardzo świeże i smaczne.

15.

Kann ich einen Kaffee und einen Tee bestellen? – Czy mogę zamówić kawę? 

Natürlich, ein mal Kaffee, ein mal Tee. – Oczywiście, raz kawa, raz herbata.

16.

Ist alles in Ordnung? – Czy wszystko w porządku? 

Ja, alles ist ausgezeichnet. Danke. – Tak, wszystko świetnie, dziękuję.

17.

Kann ich die Rechnung haben? – Czy mogę prosić o rachunek? 

Natürlich, ich bringe es sofort. – Oczywiście, zaraz przyniosę.

Zusammen oder getrennt? – Razem czy osobno?

18.

Können wir mit Karte bezahlen? – Czy możemy zapłacić kartą? 

Ja, natürlich. – Tak, oczywiście.

19.

Bitte, der Rest ist für Sie. – Proszę, reszta dla pana/pani. 

Vielen Dank. – Dziękuję bardzo.

20.

Danke und bis zum nächsten Mal. – Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. 

Danke, Ihnen auch einen schönen Tag! – Dziękujemy, miłego dnia!

W warsztacie samochodowym

Byłeś/byłaś już w warsztacie samochodowym (Autowerkstatt) i miałeś/miałaś trudności komunikacyjne (nomen omen)? Może jak będziesz tam następnym razem, to z następującymi zwrotami będzie łatwiej?

 

 1.  

Mein Auto macht komische Geräusche. Was könnte das sein? – Mój samochód wydaje dziwne dźwięki. Co to może być?  

Wir werden das überprüfen und das Problem identifizieren. – Sprawdzimy to i zidentyfikujemy problem.


 •  

Ich habe einen platten Reifen. Können Sie das reparieren? – Mam przebitą oponę. Czy mogą państwo to naprawić?

Ja, wir können den Reifen reparieren oder ersetzen. – Tak, możemy naprawić oponę lub ją wymienić.


 •  

Mein Auto springt nicht mehr an. Was kann ich tun? – Mój samochód nie chce się już uruchomić. Co mogę zrobić? 

Bringen Sie das Auto herein und wir werden es überprüfen. – Proszę przyprowadzić samochód do nas, a my go sprawdzimy.


 •  

Meine Klimaanlage funktioniert nicht. Können Sie sie reparieren? – Moja klimatyzacja nie działa. Czy mogą państwo ją naprawić? 

Ja, wir können die Klimaanlage überprüfen und reparieren. – Tak, możemy sprawdzić klimatyzację i ją naprawić.


 •  

Mein Auto verliert Öl. Ist das ein ernsthaftes Problem? – Mój samochód traci olej. Czy to poważny problem? 

Es könnte ein Leck geben. Wir werden es überprüfen und beheben. – Może być to wyciek. Sprawdzimy to i naprawimy.


 •  

Mein Auto benötigt einen Ölwechsel. Können Sie das machen? – Mój samochód potrzebuje wymiany oleju. Czy mogą państwo to zrobić? 

Ja, wir können einen Ölwechsel durchführen. – Tak, możemy przeprowadzić wymianę oleju. •  

Kann ich einen Leihwagen bekommen, während mein Auto repariert wird? – Czy mogę dostać samochód zastępczy podczas naprawy mojego samochodu? 

Ja, wir haben Leihwagen zur Verfügung. Sie können einen bekommen, solange Ihr Auto bei uns in der Werkstatt ist. – Tak, mamy dostępne samochody zastępcze. Może pan/pani otrzymać jeden, dopóki pana/pani samochód jest u nas w warsztacie.


 •  

Mein Scheibenwischer funktioniert nicht. Können Sie ihn reparieren? – Moja wycieraczka nie działa. Czy mogą państwo ją naprawić? 

Ja, wir können den Scheibenwischer überprüfen und gegebenenfalls das defekte Teil austauschen. – Tak, możemy sprawdzić wycieraczkę i w razie potrzeby wymienić uszkodzoną część.


 •  

Ich benötige eine Inspektion für mein Auto. Können Sie das machen? – Potrzebuję przeglądu mojego samochodu. Czy mogą państwo to zrobić? 

Ja, wir können eine Inspektion für Ihr Auto durchführen. Bringen Sie es einfach herein. – Tak, możemy przeprowadzić przegląd pana/pani samochodu. Po prostu proszę go przyprowadzić.


 •  

Mein Auto hat einen Motorschaden. Können Sie ihn reparieren? – Mój samochód ma uszkodzenie silnika. Czy mogą państwo go naprawić? 

Ja, wir können den Motorschaden überprüfen und gegebenenfalls eine Reparatur durchführen. – Tak, możemy sprawdzić uszkodzenie silnika i w razie potrzeby przeprowadzić naprawę.


 •  

Meine Batterie ist leer. Können Sie sie aufladen? – Mam rozładowany akumulator. Czy mogą państwo go naładować? 

Ja, wir können Ihre Batterie aufladen oder bei Bedarf eine neue Batterie einbauen. – Tak, możemy naładować pana/pani akumulator lub w razie potrzeby zamontować nowy.


 •  

Mein Auto hat ein Problem mit der Kupplung. Können Sie das reparieren? – Mój samochód ma problem ze sprzęgłem. Czy mogą państwo to naprawić? 

Ja, wir können das Kupplungsproblem überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchführen. – Tak, możemy sprawdzić problem ze sprzęgłem i w razie potrzeby przeprowadzić naprawy. •  

Mein Auto hat einen Defekt an den Stoßdämpfern. Können Sie das beheben? – Mój samochód ma awarię amortyzatorów. Czy mogą państwo to naprawić? 

Ja, wir können die Stoßdämpfer überprüfen und bei Bedarf reparieren oder ersetzen. – Tak, możemy sprawdzić amortyzatory i w razie potrzeby naprawić lub wymienić.


 •  

Meine Bremsen quietschen. Können Sie sie überprüfen und reparieren? – Moje hamulce piszczą. Czy mogą państwo je sprawdzić i naprawić? 

Ja, wir werden die Bremsen überprüfen und gegebenenfalls die Bremsbeläge austauschen oder andere Reparaturen durchführen. – Tak, sprawdzimy hamulce i w razie potrzeby wymienimy klocki hamulcowe lub wykonamy inne naprawy.


 •  

Mein Auto hat Probleme mit der Lenkung. Was kann das sein? – Mój samochód ma problemy z kierownicą. Co to może być? 

Es könnte ein Problem mit der Lenkung oder den Aufhängungsteilen geben. Bringen Sie bitte das Auto herein, damit wir es überprüfen können. – Może to być problem z kierownicą lub częściami zawieszenia. Proszę przyprowadzić samochód, abyśmy mogli go sprawdzić.


 •  

Meine Scheinwerfer sind ausgebrannt. Können Sie sie austauschen? – Moje reflektory się przepaliły. Czy mogą państwo je wymienić? 

Ja, wir können die ausgebrannten Scheinwerfer ersetzen. – Tak, możemy wymienić przepalone reflektory.


 •  

Mein Auto hat einen Wasserverlust. Was könnte das Problem sein? – Mój samochód traci wodę. Jaki może być problem? 

Es könnte ein Leck im Kühlsystem geben. Wir werden es überprüfen und reparieren. – Może być wyciek w układzie chłodzenia. Sprawdzimy to i naprawimy.


 •  

Ich habe einen Steinschlag in meiner Windschutzscheibe. Können Sie ihn reparieren? – Mam uszkodzenie szyby przedniej od kamienia. Czy mogą państwo to naprawić? 

Ja, wir können den Steinschlag reparieren oder bei Bedarf die Windschutzscheibe austauschen. – Tak, możemy naprawić uszkodzenie od kamienia lub w razie potrzeby wymienić przednią szybę. •  

Mein Auto hat einen Ölverlust. Was soll ich tun? – Mój samochód traci olej. Co mam zrobić? 

Bringen Sie das Auto herein und wir werden das Problem identifizieren und beheben. – Proszę przyprowadzić samochód do nas, a my zidentyfikujemy i naprawimy problem.


 •  

Mein Auspuff ist laut und rostig. Können Sie ihn reparieren oder austauschen? – Moja rura wydechowa jest głośna i zardzewiała. Czy mogą państwo ją naprawić lub wymienić? Ja, wir können den Auspuff überprüfen und je nach Zustand reparieren oder austauschen. – Tak, możemy sprawdzić rurę wydechową i w zależności od jej stanu naprawić lub wymienić.

W banku – dialogi

Przedstawiam Szanownym Państwu zestaw dialogów w banku. O braniu kredytu będzię w osobnym wpisie. Dajcie znać w komentarzach, czy czegoś brakuje, lub jakie macie doświadczenia w niemieckich bankach. 

1.

Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? – Dzień dobry, jak mogę panu/pani pomóc?

Guten Tag, ich möchte ein Konto eröffnen. – Guten Tag, chciałbym/chciałabym otworzyć konto w banku.

Natürlich, ich kann Ihnen dabei helfen. – Oczywiście, mogę panu/pani w tym pomóc.

2.

Ich möchte Geld abheben. – Chciałbym/chciałabym wypłacić pieniądze.

Wie viel möchten Sie abheben? – Ile chciałby/chciałaby pan/pani wypłacić?

Ich möchte 200 Euro abheben. – Chciałbym/chciałabym wypłacić 200 euro.

3.

Kann ich eine Kreditkarte beantragen? – Czy mogę złożyć wniosek o kartę kredytową?

Ja, natürlich. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. – Tak, oczywiście. Proszę wypełnić ten formularz.

Danke, werde ich machen. – Dziękuję, zrobię to.

4.

Ich möchte eine Überweisung tätigen. – Chciałbym/chciałabym zrobić przelew.

Bitte füllen Sie dieses Überweisungsformular aus. – Proszę wypełnić ten formularz przelewu.

Vielen Dank. – Bardzo dziękuję.

5.

Kann ich mein Passwort ändern? – Czy mogę zmienić hasło?

Ja, natürlich. Bitte kommen Sie mit Ihrem Ausweis an den Schalter. – Tak, oczywiście. Proszę podejść do okienka z dokumentem tożsamości.

Verstanden, danke. – Zrozumiałem, dziękuję.

6.

Was ist der aktuelle Zinssatz für ein Darlehen? – Jaka jest obecna stopa procentowa kredytu?

Der aktuelle Zinssatz beträgt 3,5%. – Obecna stopa procentowa wynosi 3,5%.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

7.

Ich hätte gerne einen Kontoauszug. – Chciałbym/chciałabym wyciąg z konta.

Ja, gerne. Hier ist Ihr Kontoauszug. – Tak, chętnie. Oto pan/pana wyciąg z konta.

Vielen Dank. – Bardzo dziękuję.

8.

Kann ich eine EC-Karte beantragen? – Czy mogę złożyć wniosek o kartę debetową?

Natürlich, füllen Sie bitte dieses Antragsformular aus. – Oczywiście, proszę wypełnić ten formularz wniosku.

Danke. – Dziękuję.

9.

Ich habe eine größere Menge Bargeld einzuzahlen. – Chciałbym/chciałabym wpłacić większą ilość gotówki.

Kein Problem, gehen Sie bitte zum Schalter. – Nie ma problemu, proszę podejść do okienka.

Danke für Ihre Hilfe. – Dziękuję za pomoc.

10.

Kann ich ein Sparbuch eröffnen? – Czy mogę otworzyć książeczkę oszczędnościową?

Ja, selbstverständlich. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. – Tak, oczywiście. Proszę wypełnić ten formularz.

Vielen Dank. – Bardzo dziękuję.

11.

Wie kann ich mein Online-Banking-Konto aktivieren? – Jak mogę aktywować moje konto bankowe online?

Sie können Ihr Online-Banking-Konto aktivieren, indem Sie sich auf unserer Webseite registrieren. – Można aktywować swoje konto bankowe online, rejestrując się na naszej stronie internetowej.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

12.

Kann ich einen Termin mit einem Bankberater vereinbaren? – Czy mogę umówić się na spotkanie z doradcą bankowym?

Ja, natürlich. Wann passt es Ihnen? – Tak, oczywiście. Kiedy panu/pani pasuje?

Am Freitag um 14 Uhr würde mir passen. – Pasuje mi w piątek o 14:00.

In Ordnung, ich trage Sie in den Terminplan ein. – W porządku, zapiszę pana/panią do planu terminów.

13.

Kann ich eine neue PIN für meine Karte erhalten? – Czy mogę otrzymać nowy PIN do mojej karty?

Ja, natürlich. Bitte geben Sie mir Ihre Kartennummer. – Tak, oczywiście. Proszę podać mi numer swojej karty.

Hier ist Ihre neue PIN. – Oto pana/pani nowy PIN.

Vielen Dank. – Bardzo dziękuję.

14.

Wie lange dauert es, bis mein Kredit genehmigt wird? – Jak długo trwa zatwierdzenie mojego kredytu?

Die Genehmigung des Kredits dauert normalerweise etwa eine Woche. – Zatwierdzenie kredytu zazwyczaj trwa około tygodnia.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

15.

Kann ich mein Konto auf eine andere Person übertragen? – Czy mogę przenieść konto na inną osobę?

Ja, es ist möglich, Ihr Konto auf einen anderen Namen umzuschreiben. – Tak, istnieje możliwość przeniesienia pana/pani konta na inną osobę.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

16.

Wie kann ich meinen Kontostand überprüfen? – Jak mogę sprawdzić stan swojego konta?

Sie können Ihren Kontostand online überprüfen oder einen Kontoauszug am Automaten erhalten. – Może sprawdzić pan/pani swój stan konta online lub otrzymać wyciąg z bankomatu.

Vielen Dank für die Hilfe. – Bardzo dziękuję za pomoc.

17.

Kann ich mein Konto schließen? – Czy mogę zamknąć swoje konto?

Ja, das ist möglich. Bitte füllen Sie dieses Kontoauflösungsformular aus. – Tak, to jest możliwe. Proszę wypełnić ten formularz likwidacji konta.

Verstanden, danke. – Zrozumiałem, dziękuję.

18.

Wie lange dauert es, bis meine Überweisung abgeschlossen ist? – Jak długo trwa zakończenie mojego przelewu?

Die Dauer einer Überweisung hängt von der Bank und dem Zielland ab. Es kann in der Regel ein bis drei Werktage dauern. – Czas trwania przelewu zależy od banku i kraju docelowego. Zazwyczaj trwa to od jednego do trzech dni roboczych.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

19.

Kann ich eine Ratenzahlung vereinbaren? – Czy mogę ustalić płatność ratalną?

Ja, das ist möglich. Bitte besprechen Sie die Details mit unserem Kundenservice. – Tak, to jest możliwe. Proszę omówić szczegóły z naszym działem obsługi klienta.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

20.

Kann ich meine PIN am Geldautomaten ändern? – Czy mogę zmienić PIN na bankomacie?

Ja, das ist möglich. Gehen Sie zum Geldautomaten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. – Tak, to jest możliwe. Przejdź do bankomatu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Vielen Dank für Ihre Hilfe. – Bardzo dziękuję za pomoc.

Kredyt – dialogi

Czy można przez pomyłkę wziąć kredyt? Myślę, że z tymi dialogami coś takiego się Ci się nie przydarzy! Jeśli masz jakieś uwagi, pisz śmiało w komentarach.

1.

Wie viel kann ich als Kredit aufnehmen? – Ile mogę wziąć jako kredyt?

Das hängt von Ihrer Bonität und Ihrem Einkommen ab. – To zależy od pana/pani zdolności kredytowej i dochodu.

Verstehe, danke für die Information. – Rozumiem, dziękuję za informację.

2.

Welche Arten von Krediten bieten Sie an? – Jakie rodzaje kredytów państwo oferują?

Wir bieten verschiedene Arten von Krediten an, wie z.B. Autokredite, Wohnungsbaudarlehen und Privatkredite. – Oferujemy różne rodzaje kredytów, takie jak kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne i kredyty osobiste.

Das klingt interessant, danke. – Brzmi interesująco, dziękuję.

3.

Welche Unterlagen benötige ich, um einen Kreditantrag zu stellen? – Jakie dokumenty potrzebuję, aby złożyć wniosek o kredyt?

Sie benötigen in der Regel Einkommensnachweise, Kontoauszüge und eine Schufa-Auskunft. – Zazwyczaj potrzebuje pan/pani dowodów dochodu, wyciągów z konta i informacji z rejestrów kredytowych.

Verstanden, danke für die Information. – Rozumiem, dziękuję za informację.

4.

Wie lange dauert es, bis mein Kreditantrag genehmigt wird? – Jak długo trwa zatwierdzenie mojego wniosku o kredyt?

Die Bearbeitungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab. In der Regel dauert es einige Tage bis Wochen. – Czas obróbki zależy od różnych czynników. Zazwyczaj trwa to kilka dni do kilku tygodni.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

5.

Kann ich den Kredit vorzeitig zurückzahlen? – Czy mogę spłacić kredyt wcześniej?

Ja, das ist in den meisten Fällen möglich. Es können jedoch Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen. – Tak, w większości przypadków jest to możliwe. Mogą jednak wystąpić opłaty za wcześniejszą spłatę.

Verstanden, danke für die Information. – Rozumiem, dziękuję za informację.

6.

Welche Zinssätze gelten für den Kredit? – Jakie stawki procentowe obowiązują dla kredytu?

Die Zinssätze variieren je nach Art des Kredits und Ihrer Bonität. – Stawki procentowe różnią się w zależności od rodzaju kredytu i pana/pani zdolności kredytowej.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

7.

Kann ich den Kreditbetrag nachträglich erhöhen? – Czy mogę zwiększyć kwotę kredytu po złożeniu wniosku?

In den meisten Fällen ist es nicht möglich, den Kreditbetrag nachträglich zu erhöhen. Es wäre jedoch besser, einen neuen Kreditantrag zu stellen. – W większości przypadków nie jest możliwe zwiększenie kwoty kredytu po złożeniu wniosku. Byłoby jednak lepiej złożyć nowy wniosek o kredyt.

Verstanden, danke für die Information. – Rozumiem, dziękuję za informację.

8. 

Wie lange dauert die Rückzahlung des Kredits? – Jak długo trwa spłata kredytu?

Die Rückzahlungsdauer kann je nach vereinbartem Kreditvertrag variieren. Es kann mehrere Jahre dauern. – Czas spłaty może się różnić w zależności od ustalonej umowy kredytowej. Może to trwać kilka lat.

Danke für die Information. – Dziękuję za informację.

9.

Welche Sicherheiten werden für den Kredit benötigt? – Jakie zabezpieczenia są wymagane dla kredytu?

Die erforderlichen Sicherheiten können je nach Art und Höhe des Kredits variieren. Beispiele für Sicherheiten sind Immobilien oder Bürgschaften. – Wymagane zabezpieczenia mogą się różnić w zależności od rodzaju i wysokości kredytu. Przykładami zabezpieczeń są nieruchomości lub poręczenia.

Danke. – Dziękuję.

10.

Kann ich den Kredit vorzeitig kündigen? – Czy mogę wcześniej zrezygnować z kredytu?Ja, in den meisten Fällen ist eine vorzeitige Kündigung des Kredits möglich. Es können jedoch Kosten oder Gebühren anfallen. – Tak, w większości przypadków możliwe jest wcześniejsze zakończenie kredytu. Mogą jednak wystąpić koszty lub opłaty.

Praca sezonowa – zwroty

Dlaczego warto zapoznać się z podstawowymi zwrotami wykonując pracę sezonową, np. zrywanie truskawek?

Komunikacja to kluczowy element w pracy sezonowej. Znając podstawowe zwroty po niemiecku, nawiązanie lepszej komunikacji z innymi pracownikami i zrozumienie poleceń stanie się łatwiejsze.

Bezpieczeństwo to kolejny ważny aspekt. Znajomość zwrotów pozwoli Ci zrozumieć zasady bezpieczeństwa i uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw.

Efektywność i skuteczność idą w parze z komunikacją. Znając język niemiecki, szybciej zrozumiesz zadania i wykonasz je sprawniej.

Integracja z innymi pracownikami jest również istotna. Znajomość zwrotów po niemiecku ułatwi nawiązanie lepszych relacji i lepsze poznanie lokalnej kultury.

Zapraszam do dalszego czytania, gdzie przedstawię przydatne zwroty w pracy sezonowej. Jeśli masz pytania, śmiało zadawaj je w komentarzach!

 

 1. Gibt es genügend Arbeitsplätze? – Czy jest wystarczająca ilość miejsc pracy?
 2. Wie viel Stunden arbeite ich pro Tag? – Ile godzin pracuję dziennie?
 3. Wie hoch ist der Stundenlohn? – Jakie jest wynagrodzenie za godzinę?
 4. Wo kann ich mich für die Arbeit anmelden? – Gdzie mogę się zarejestrować do pracy?
 5. Gibt es besondere Voraussetzungen oder Qualifikationen? – Czy są jakieś specjalne wymagania lub kwalifikacje?
 6. Wann beginnt die Erntesaison? – Kiedy rozpoczyna się sezon zbiorów?
 7. Wie lange dauert die Arbeitssaison? – Jak długo trwa sezon pracy?
 8. Welche Werkzeuge oder Ausrüstung muss ich mitbringen? – Jakie narzędzia lub wyposażenie muszę mieć ze sobą?
 9. Wie wird die Arbeitszeit erfasst? – Jak rejestrowany jest czas pracy?
 10. Gibt es einen Arbeitsvertrag oder eine Vereinbarung? – Czy jest umowa o pracę lub umowa ustna?
 11. Wann werden die Löhne ausgezahlt? – Kiedy wypłacane są wynagrodzenia?
 12. Gibt es Pausen während der Arbeit? – Czy są przerwy podczas pracy?
 13. Was ist die Kleiderordnung für die Arbeit? – Jakie są zasady dotyczące ubioru do pracy?
 14. Gibt es Unterkünfte für die Arbeiter? – Czy są zapewnione zakwaterowania dla pracowników?
 15. Gibt es Transportmöglichkeiten zum Arbeitsort? – Czy są dostępne środki transportu do miejsca pracy?
 16. Gibt es Versicherungsschutz für die Arbeiter? – Czy pracownicy są ubezpieczeni?
 17. Was passiert bei schlechtem Wetter? – Co się dzieje w przypadku złej pogody?
 18. Wie sind die Arbeitsbedingungen? – Jakie są warunki pracy?
 19. Gibt es Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung? – Czy istnieją możliwości rozwoju zawodowego?
 20. Wann endet die Erntesaison? – Kiedy kończy się sezon zbiorów?

 

Przy kasie

Jesteśmy w sklepie z ciuchami, lub innym, bo dialogi, które dzisiaj otrzymujecie dotycżą również sytuacji przy kasie, przy płaceniu. 

 

 1.  

A: Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? – Dzień dobry! W czym mogę pomóc?

B: Ich suche nach einem neuen Pullover. – Szukam nowego swetra.

A: Haben Sie schon unsere Sommerkollektion gesehen? – Czy widział/a  pan/pani już naszą letnią kolekcję? 

B: Nein, noch nicht. Wo finde ich sie? – Nie, jeszcze nie. Gdzie mogę ją znaleźć?

 

 1.  

A: Kann ich Ihnen bei der Suche nach etwas Bestimmtem helfen? – Czy mogę pomóc w poszukiwaniu czegoś konkretnego? 

B: Ja, ich suche nach einem Geschenk für meinen Freund. – Tak, szukam prezentu dla mojego chłopaka.

 

 1.  

A: Kann ich Ihnen behilflich sein, die passende Größe zu finden? – Czy mogę pomóc w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru? 

B: Ja, ich suche nach einer Hose in Größe 36. – Tak, szukam spodni w rozmiarze 38.

 

 1.  

 B:Entschuldigung, ich suche die Damenbekleidung. – Przepraszam, szukam odzieży damskiej.

A: Die Damenbekleidung finden Sie im zweiten Stock, links. – Odzież damska znajduje się na drugim piętrze, po lewej stronie. 

B: Vielen Dank für die Information. – Dziękuję za informację.

 

 1.  

A: Kann ich Ihnen behilflich sein? – Czy mogę pomóc? 

B: Ja, ich würde gerne dieses Kleid anprobieren. – Tak, chciałbym/chciałabym przymierzyć tę sukienkę.

 1. Ja, natürlich, die Anprobe ist dort. – Tak, oczywiście, przymierzalnia jest tam.

 

 1.  

A: Möchten Sie eine andere Farbe ausprobieren? – Czy chciałby panpPani wypróbować inną kolor? 

B: Nein danke, ich bin mit der aktuellen Farbe zufrieden. – Nie, dziękuję, jestem zadowolony/a z obecnego koloru.

 

 1.  

B: Ich möchte wissen, wie lange ich Zeit habe, um etwas zurückzugeben. – –Chciałbym/chciałabym wiedzieć, jak długo mam czas na zwrot.

A: Sie haben 2 Wochen Zeit, um etwas zurückgeben. – Ma pan/pani 2 tygodnie czasu na zwrot.

 

 1.  

A: Haben Sie schon von unserer aktuellen Rabattaktion gehört? – Czy słyszał/a pan/pani już o naszej obecnej akcji promocyjnej? 

B: Ja, das klingt interessant. Welche Produkte sind im Angebot? – Tak, to brzmi interesująco. Które produkty są w promocji?

 

 1.  

A: Möchten Sie unsere App herunterladen? – Czy chciałby/chciaaby pan/pani pobrać naszą aplikację? 

B: Ja, ich würde gerne die App herunterladen. Tak, chciałbym/chciałabym pobrać aplikację.

 

 1.  

B: Wann schließen Sie heute Abend? – Tak, o której zamykają państwo dzisiaj wieczorem?

A: Wir schließen um 20.00 Uhr. – Zamykamy o 20.00

 

 1.  

A: Möchten Sie eine Quittung für Ihren Einkauf? Czy chciałby pan/pani paragon za zakupy? 

B: Ja, bitte.  Tak, proszę. 

 

 1.  

A: Haben Sie einen Gutschein, den Sie einlösen möchten? Czy posiada pan/pani bon, który chciałby/chciałaby pan/pani wykorzystać? 

B: Ja, ich habe einen Gutschein über 50 Euro. – Tak, mam bon o wartości 50 euro. 1.  

A: Darf es noch etwas sein? – Czy jest coś jeszcze, czym mogę służyć? 

B: Ja, ich hätte gerne noch diese Socken hier. Tak, chciałbym/chciałabym jeszcze te tutaj skarpetki. 

 

 1.  

A: Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchten? – Czy znalazł pan/pani wszystko, czego potrzebował/a?

B: Ja, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Tak, dziękuję. Mam wszystko, czego potrzebuję.

 

 1.  

A: Sind Sie mit Ihrem Einkauf zufrieden? – Czy jest pan/pani zadowolony/a z zakupów? 

B: Ja, alles war in Ordnung. Vielen Dank! – Tak, wszystko było w porządku. Dziękuję bardzo!

 

 1.  

A: Möchten Sie unsere Kundenkarte beantragen? – Czy chciałby pan/pani ubiegać się o naszą kartę klienta? 

B: Ja, das würde ich gerne tun. Wie funktioniert das? – Tak, chciałbym/chciałabym to zrobić. Jak to działa?

 

 1. 17. 

A: Haben Sie eine Kundenkarte bei uns? Czy posiada pan/pani kartę klienta u nas?

B: Ja, hier ist meine Kundenkarte. Tak, oto moja karta klienta.

 

 1.  

A: Wie möchten Sie zahlen? – Jak chciałby pan/pani zapłacić?

B: Ja, ich möchte mit Kreditkarte bezahlen. – Chciałbym/chciałabym zapłacić kartą kredytową.

A: In Ordnung, bitte stecken Sie Ihre Karte in das Kartenlesegerät. – W porządku, proszę włożyć kartę do terminala płatniczego.

 

 1.  

A: Brauchen Sie eine Tüte? – Potrzebuje pan/pani torby?

B: Ja, bitte. Tak, proszę. 

 

 1.  

A: Möchten Sie eine Einkaufstasche dazu kaufen? – Czy chciałby/chciałaby pan/pani dokupić torbę na zakupy? 

B: Nein danke, ich habe meine eigene Tasche dabei. – Nie, dziękuję, mam ze sobą własną torbę.

 

 1.  

A: Möchten Sie einen Artikel zurückgeben oder umtauschen? – Czy chciałby Pan/Pani zwrócić lub wymienić jakiś artykuł?

B: Ja, ich möchte diesen Pullover umtauschen. – Tak, chciałbym/chciałabym wymienić ten sweter.

A: Haben Sie den Kassenbon und das Etikett noch? – Czy ma Pan/Pani jeszcze paragon i metkę?

B: Ja, hier sind sie. Tak, oto są.

Kładzenie parkietu – zwroty

Zapraszam Panie i Panów na parkiet!:

 

 1. Das ist ein Echtholzparkett. – To jest parkiet z prawdziwego drewna.
 2. Wir müssen den Untergrund vorbereiten. – Musimy przygotować podłoże.
 3. Der Parkettboden muss verklebt werden. – Podłoga parkietowa musi być sklejona.
 4. Hier ist das Parkettmuster. – Tutaj jest wzór parkietu.
 5. Die Dielen müssen zugeschnitten werden. – Deski muszą zostać przycięte.
 6. Der Klebstoff trocknet schnell. – Klej schnie szybko.
 7. Wir benötigen Parkettkleber und Spachtelmasse. – Potrzebujemy kleju do parkietu i masy szpachlowej.
 8. Die Parkettstücke müssen genau ausgerichtet werden. – Kawałki parkietu muszą być dokładnie wyrównane.
 9. Wir verwenden einen Zahnspachtel für die Verlegung. – Używamy ząbkowanej szpachelki do układania.
 10. Der Parkettboden muss fest angedrückt werden. – Podłoga parkietowa musi być mocno dociskana.
 11. Das Parkett muss sich akklimatisieren. – Parkiet musi się aklimatyzować.
 12. Wir verwenden eine Schlagleiste für die Verriegelung. – Używamy listwy uderzeniowej do zablokowania.
 13. Der Parkettboden muss geschliffen und versiegelt werden. – Podłoga parkietowa musi zostać wypolerowana i zabezpieczona.
 14. Wir müssen die Parkettfugen füllen. – Musimy wypełnić szczeliny w parkiecie.
 15. Der Parkettboden sollte regelmäßig gepflegt werden. – Podłoga parkietowa powinna być regularnie pielęgnowana.
 16. Wir verwenden einen Holzhammer für die Montage. – Używamy młotka drewnianego do montażu.
 17. Die Parkettstücke müssen eng aneinander passen. – Kawałki parkietu muszą dobrze do siebie pasować.
 18. Der Parkettboden sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden. – Podłoga parkietowa powinna być chroniona przed wilgocią.
 19. Wir müssen den Parkettboden ausgleichen. – Musimy wyrównać podłogę parkietową.
 20. Die Parkettverlegung erfordert Präzision und Sorgfalt. – Układanie parkietu wymaga precyzji i staranności.

Zdrowie, samopoczucie – zwroty

Podaję parę zwrotów dotyczących zdrowia i samopoczucia, które mogą okazać się pomocne w wielu sytuacjach, nie tylko podczas wizyty u lekarza. Na ten temat będzie osobny wpis, z przykładowymi dialogami.

 

 1. Wie geht es Ihnen? – Jak się pan/pani czuje?
 2. Mir ist schlecht. – Jest mi niedobrze.
 3. Ich habe Kopfschmerzen. – Boli mnie głowa.
 4. Wo tut es weh? – Gdzie boli?
 5. Ich fühle mich schwach. – Czuję się słabo.
 6. Ich habe Fieber. – Mam gorączkę.
 7. Was fehlt Ihnen? – Co panu/pani dolega?
 8. Ich habe Halsschmerzen. – Boli mnie gardło.
 9. Ich bin müde. – Jestem zmęczony/a.
 10. Ich habe Husten. – Mam kaszel.
 11. Ich habe Bauchschmerzen. – Boli mnie brzuch.
 12. Ich fühle mich schwindelig. – Mam zawroty głowy.
 13. Ich habe einen Ausschlag. – Mam wysypkę.
 14. Ich bin erkältet. – Jestem przeziębiony/a.
 15. Ich habe Probleme mit dem Magen. – Mam problemy z żołądkiem.
 16. Ich habe Atembeschwerden. – Mam problemy z oddychaniem.
 17. Ich habe Rückenschmerzen. – Mam bóle pleców.
 18. Ich fühle mich gestresst. – Czuję się zestresowany/a.
 19. Ich habe Schlafprobleme. – Mam problemy ze snem.
 20. Ich brauche medizinische Hilfe. – Potrzebuję pomocy medycznej.

 

Anarchia zwroty

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami kilkoma zwrotami dotyczącymi m.in. anarchii i totalitaryzmu. Warto je znać, aby móc angażować się w dyskusje na temat wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka. Zapraszam do zapoznania się z nimi i refleksji nad ich znaczeniem. A czym dla Ciebie jest wolność?

 

 1. Anarchie – anarchia
 2. Totalitarismus – totalitaryzm
 3. Freiheit ohne Grenzen – wolność bez granic
 4. Machtmissbrauch – nadużycie władzy
 5. Gewaltenteilung – podział władzy
 6. Menschenrechte – prawa człowieka
 7. Zensur – cenzura
 8. Unterdrückung – ucisk
 9. Demokratie – demokracja
 10. Meinungsfreiheit – wolność słowa
 11. Staatliche Überwachung – państwowy nadzór
 12. Autoritäre Regierung – autorytarna rząd
 13. Ungehorsam – nieposłuszeństwo
 14. Propaganda – propaganda
 15. Gleichberechtigung – równość
 16. Polizeistaat – państwo policyjne
 17. Aufstand – powstanie
 18. Zivilcourage – odwaga obywatelska
 19. Meinungsdiktatur – dyktatura opinii
 20. Anarchistische Bewegung – ruch anarchistyczny

Logistyka – zwroty

 20 zwrotów z zakresu logistyki:

 1. Lagerbestand kontrollieren – Sprawdzać stan magazynowy
 2. Warenannahme – Przyjęcie towaru
 3. Lieferzeit berechnen – Obliczać czas dostawy
 4. Bestellungen verfolgen – Śledzić zamówienia
 5. Lager optimieren – Optymalizować magazyn
 6. Versandvorbereitungen treffen – Przygotowywać wysyłkę
 7. Lieferschein erstellen – Tworzyć dokument dostawy
 8. Wareneingang prüfen – Sprawdzać przyjęcie towaru
 9. Lieferungen koordinieren – Koordynować dostawy
 10. Retouren bearbeiten – Obsługiwać zwroty
 11. Inventur durchführen – Przeprowadzać inwentaryzację
 12. Verpackungsmaterial bestellen – Zamawiać materiały opakowaniowe
 13. Transportkosten kalkulieren – Kalkulować koszty transportu
 14. Warenausgang buchen – Rejestrować wyjście towaru z magazynu
 15. Lieferanten kontaktieren – Kontaktować się z dostawcami
 16. Lieferengpässe beheben – Usuwać niedobory w dostawach
 17. Versanddokumente erstellen – Tworzyć dokumenty wysyłkowe
 18. Retourenabwicklung überwachen – Monitorować obsługę zwrotów
 19. Warenumschlag optimieren – Optymalizować obrót towaru
 20. Transportrouten planen – Planować trasy transportu

Dojazd – zwroty

Podaję 15 zwrotów dotyczących dojazdu, wraz z przykładowymi odpowiedziami. 

1.

Wie ist die Anreise? – Jak jest z dojazdem?

Die Anreise ist unkompliziert. Sie können mit dem Zug oder dem Auto anreisen. – Dojazd jest prosty. Może pani przyjechać pociągiem lub samochodem.

2.

Werden Sie mich abholen? – Przyjdziecie po mnie?/Przyjadą państwo po mnie?

Ja, wir werden Sie am Flughafen abholen. Bitte teilen Sie uns Ihre Ankunftszeit mit.  – Tak, przyjedziemy po panią na lotnisko. Prosimy podać nam swój czas przylotu.

3.

Kannst du mich abholen? – Możesz mnie odebrać?

Natürlich, ich werde dich gerne abholen. Wann möchtest du abgeholt werden?  – Oczywiście, chętnie cię odbiorę./po ciebie przyjdę. Kiedy chciałbyś być odebrany?/Kiedy po ciebie przyjść?

4.

Komme ich alleine  klar? – Czy mam poradzić sobie sam/a z dojazdem?

Ja, du kannst den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder ein Taxi nehmen, um zum Ziel zu gelangen. – Tak, możesz skorzystać z komunikacji publicznej lub wziąć taksówkę, aby dotrzeć do celu.

5.

Wie komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin? – Jak tam dotrę środkami transportu publicznego?

 • Sie können die U-Bahnlinie 3 nehmen und an der Haltestelle „Hauptbahnhof” aussteigen. Von dort aus ist es nur noch ein kurzer Fußweg. – Może pani wziąć linię metra 3 i wysiąść na przystanku „Hauptbahnhof”. Stamtąd jest już tylko krótka droga pieszo.
6.

Wie weit ist es zum Bahnhof/Flughafen? – Jak daleko jest do dworca/lotniska?

Es ist ungefähr 5 Kilometer vom Hotel zum Bahnhof. Sie können ein Taxi nehmen oder den Bus Nr. 10 nehmen. – Od hotelu do dworca jest około 5 kilometrów. Może pani wziąć taksówkę lub autobus nr 10.

7.

Kann ich einen Shuttle-Service nutzen? – Czy mogę skorzystać z usługi transferu?

Ja, das Hotel bietet einen kostenlosen Shuttle-Service zum Flughafen an. Sie müssen ihn im Voraus buchen. – Tak, hotel oferuje bezpłatny transfer na lotnisko. Musi go pani zarezerwować z wyprzedzeniem.

8.

Gibt es einen Flughafentransfer? – Czy jest dostępny transfer z lotniska?

Ja, der Flughafen bietet einen regelmäßigen Shuttle-Service ins Stadtzentrum an. Die Fahrkarten können Sie am Flughafenschalter kaufen. – Tak, lotnisko oferuje regularny transfer do centrum miasta. Bilety można kupić w punkcie obsługi na lotnisku.

9.

Kann ich einen Mietwagen nehmen? – Czy mogę wypożyczyć samochód?

Ja, es gibt mehrere Autovermietungen in der Nähe des Bahnhofs. Sie können online buchen oder direkt vor Ort einen Wagen mieten. – Tak, w pobliżu dworca znajduje się kilka wypożyczalni samochodów. Może pani zarezerwować online lub wynająć samochód na miejscu.

10.

Muss ich den öffentlichen Nahverkehr nutzen? – Czy muszę korzystać z komunikacji publicznej?

Nein, Sie können auch ein Taxi nehmen oder Ihren eigenen Wagen benutzen, wenn Sie es bevorzugen. – Nie, może pani także wziąć taksówkę lub skorzystać z własnego samochodu, jeśli pani woli.

11.

Kann ich ein Taxi nehmen? – Czy mogę wziąć taksówkę?

Ja, es gibt einen Taxistand direkt vor dem Hotel. Sie können leicht ein Taxi finden. – Tak, przed hotelem znajduje się postój taksówek. Łatwo znajdzie pani taksówkę.

12.

Wie lange dauert die Fahrt mit dem Bus/Zug? – Ile trwa podróż autobusem/pociągiem?

Die Fahrt mit dem Bus dauert ungefähr 30 Minuten, abhängig vom Verkehr. Mit dem Zug dauert es nur 15 Minuten. – Podróż autobusem trwa około 30 minut, w zależności od natężenia ruchu. Pociąg jedzie tylko 15 minut.

13.

Kannst du mir den Weg zum Hotel erklären? – Czy możesz mi wytłumaczyć drogę do hotelu?

Sicher, das Hotel befindet sich in der Innenstadt in der Nähe des Marktplatzes. Wenn Sie aus dem Bahnhof kommen, biegen Sie links ab und gehen Sie geradeaus für etwa 10 Minuten. – Oczywiście, hotel znajduje się w centrum miasta, niedaleko rynku. Gdy wyjdzie pani z dworca, proszę skręcić w lewo i iść prosto przez około 10 minut.

14.

Ist das Hotel gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar? – Czy hotel jest dobrze skomunikowany środkami transportu publicznego?

Ja, das Hotel liegt in der Nähe einer U-Bahn-Station und mehrerer Bushaltestellen. Sie können bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin gelangen. – Tak, hotel znajduje się w pobliżu stacji metra i kilku przystanków autobusowych. Może pani tam wygodnie dojechać środkami transportu publicznego.

15.

Muss ich selbst für den Transport sorgen? – Czy muszę sam zadbać o transport?

Ja, Sie müssen sich selbst um den Transport kümmern. Es gibt jedoch verschiedene Optionen wie öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder Mietwagen, die Ihnen zur Verfügung stehen. – Tak, musi pani sama zadbać o transport. Istnieje jednak wiele opcji, takich jak komunikacja publiczna, taksówki lub wynajem samochodów, które są do pani dyspozycji.

 

Kierowca – zwroty

Naszą stronę odwiedzają głównie kobiety, które też i nie często bywają kierowcami/kierowczyniami ciężarówek. Mimo to, może zboczy tu z drogi jakiś kierowca, zaglądnie na stronę lub dołączy do grupy i będzie miał pożytek. 

A tak na marginesie, wiecie, co oznaczają te skróty: LKW i PKW?

 • LKW oznacza „Lastkraftwagen”, co tłumaczy się na język polski jako „ciężarówka” lub „samochód ciężarowy”. Słowo to używane jest do określenia pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów.
 • PKW oznacza „Personenkraftwagen”, czyli  „samochód osobowy”. Używa się tego słowa do określenia pojazdu przystosowanego do przewozu osób.

 

 1. Ich fahre einen Lastwagen. – Jadę/jężdżę ciężarówką.
 2. Bitte anschnallen! – Proszę zapiąć pasy!
 3. Wo ist die nächste Tankstelle? – Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
 4. Ich brauche eine Pause. – Potrzebuję przerwy.
 5. Wie lange dauert die Lieferung? – Ile trwa dostawa?
 6. Ist die Ladung sicher befestigt? – Czy ładunek jest bezpiecznie zabezpieczony?
 7. Ich habe eine Panne. – Mam awarię.
 8. Gibt es Mautgebühren auf dieser Strecke? – Czy na tej trasie są opłaty drogowe?
 9. Wo kann ich parken? – Gdzie mogę zaparkować?
 10. Muss ich eine Umleitung nehmen? – Czy muszę jechać objazdem?
 11. Ich liefere die Ware pünktlich aus. – Dostarczę towar na czas.
 12. Wie hoch ist die maximale Geschwindigkeit? – Jaka jest maksymalna dozwolona prędkość?
 13. Wo kann ich eine Rast machen? – Gdzie mogę zrobić postój?
 14. Ich überhole den langsamen Wagen. – Wyprzedzam wolne auto.
 15. Wie ist die Verkehrslage? – Jakie jest natężenie ruchu?
 16. Wo ist der nächste Autohof? – Gdzie jest najbliższy parking dla tirów?
 17. Ich habe die Ladung geliefert. – Dostarczyłem/-am ładunek.
 18. Wo ist die nächste Werkstatt? – Gdzie jest najbliższy warsztat?
 19. Gibt es Stau auf der Autobahn? – Czy jest korek na autostradzie?
 20. Ich halte mich an die Verkehrsregeln. – Przestrzegam przepisów drogowych.

Hydraulik – zwroty

Przedstawiam zwroty potrzebne do pracy hydraulika. („Klempner“ – hydraulik)

 

 1. Das ist ein Rohrbruch. – To jest pęknięcie rury.
 2. Ich brauche eine Wasserpumpe. – Potrzebuję pompy wodnej.
 3. Wo ist der Hauptwasserhahn? – Gdzie jest główny zawór wody?
 4. Das Rohr ist verstopft. – Rura jest zatkana.
 5. Wir müssen die Leitung reparieren. – Musimy naprawić przewód.
 6. Ich benötige einen Schraubenschlüssel. – Potrzebuję klucza nastawnego.
 7. Bitte schalten Sie das Wasser ab. – Proszę wyłączyć wodę.
 8. Die Heizung funktioniert nicht. – Ogrzewanie nie działa.
 9. Wir müssen das Rohr austauschen. – Musimy wymienić rurę.
 10. Wo ist der Wasserfilter? – Gdzie jest filtr wody?
 11. Das Abflussrohr ist verstopft. – Rura odpływowa jest zatkana.
 12. Kannst du mir den Rohrschneider geben? – Czy możesz mi podać przecinak do rur?
 13. Der Wasserdruck ist zu niedrig. – Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
 14. Ich benötige eine Dichtung. – Potrzebuję uszczelki.
 15. Wo befindet sich der Wasserhahn? – Gdzie znajduje się kran?
 16. Das Ventil ist undicht. – Zawór jest nieszczelny.
 17. Kannst du mir beim Entlüften helfen? – Czy możesz mi pomóc w odpowietrzaniu?
 18. Der Warmwasserbereiter funktioniert nicht. – Podgrzewacz wody nie działa.
 19. Wir müssen das Abflussrohr reinigen. – Musimy oczyścić rurę odpływową.
 20. Wo ist der Manometer? – Gdzie jest manometr?

Rozmowa kwalifikacyjna

Oczywiście, że w rozmowie kwalifikacyjnej możesz uslyszeć te standardowe pytanie, a raczej zachętę, żeby „coś” o sobie opowiedzieć (Erzählen Sie etwas über sich!). Wierz mi, że przyszły pracodawca chce usłyszeć coś, co jest relewantne z pracą, o jaką się ubiegasz, a nie np. jakie seriale na Netflixie ostatnio oglądałeś/oglądałaś. 

Następne, jakże oryginalne, to : Jakie ma pan/pani pozytywne i negatywne cechy? (Welche positive und negative Eigenschaften haben Sie?). Na to ostatnie można sprytnie do negatywnych cech zaliczyć te, które uchodzą jednocześnie za pozytywne i negatywne, np.: Ich bin perfektionistisch, sehr genau und immer pünktlich. (wersja pozytywna), lub Ich bin leider perfektionistisch, zu genau und immer überpünktlich, dh., ich komme immer zu früh zur Arbeit. (wersja negatywna).

No i oczywiście odwieczne: Dlaczego mamy akurat pana/panią zatrudnić? (Warum sollen wir gerade Sie einstellen?). Na to też można odpowiedzieć dowcipnie, acz słusznie: Bo nikogo lepszego nie znajdziecie. (Weil Sie niemanden besseren finden werden.). 

Ale do rzeczy. To, co dzisiaj przedstawiam, to 10 dodatkowych pytań, które co prawda do bardzo oryginalnych nie należą, ale, cóż, można i na takie „nudziaki“ się przygotować i zaskoczyć rozmówcę ciekawą, dowcipną (tak, to też jest dozwolone na rozmowie o pracę), a przede wszystkim inteligentną i nietuzinkową odpowiedzią. Zachęcam do lektury tych pytań, i jeśli jesteś akurat w adekwatnej sytauacji, zastanowieniem się nad reakcją.

 

 1. Was motiviert Sie, sich bei uns zu bewerben? – Co motywuje pana/panią do złożenia u nas podania?
 2. Wie würden Ihre früheren Kollegen Ihre Zusammenarbeit beschreiben? – Jak opisaliby pana/pani wcześniejsi koledzy współpracę z panem/panią?
 3. Können Sie eine Situation beschreiben, in der Sie erfolgreich ein Problem gelöst haben? – Czy może pan/pani opisać sytuację, w której skutecznie rozwiązał(a) pan/pani problem?
 4. Wie gehen Sie mit Stress und Druck um? – Jak radzi pan/pani sobie ze stresem i presją?
 5. Wo sehen Sie sich beruflich in fünf Jahren? – Gdzie widzi się pan/pani zawodowo za pięć lat?
 6. Erzählen Sie von einer Herausforderung, der Sie im Beruf begegnet sind und wie Sie damit umgegangen sind. – Proszę opowiedzieć o wyzwaniu, które spotkało pana/panią w pracy i jak sobie z tym poradził(a).
 7. Wie bleiben Sie beruflich auf dem neuesten Stand? – Jak pan/pani pozostaje na bieżąco z nowościami w swojej dziedzinie zawodowej?
 8. Welche Fähigkeiten oder Erfahrungen machen Sie zur idealen Kandidatin/zum idealen Kandidaten für diese Position? – Jakie umiejętności lub doświadczenia sprawiają, że jest pan/pani idealnym kandydatem na tę posadę?
 9. Wie gehen Sie mit konstruktiver Kritik um? – Jak pan/pani radzi sobie z konstruktywną krytyką?
 10. Beschreiben Sie Ihre Arbeitsweise in einem Team. – Proszę opisać swoje podejście do pracy w zespole.

Rozmowa kwalif. – elektryk

Pytania, które mogą paść w czasie rozmowy o pracę elektryka

 

 1. Können Sie uns etwas über Ihre bisherige Erfahrung als Elektriker erzählen? – Czy może nam pan opowiedzieć trochę o swoim dotychczasowym doświadczeniu jako elektryk?
 2. Welche Art von Elektroinstallationen haben Sie bisher durchgeführt? – Jakiego rodzaju instalacje elektryczne dotychczas pan wykonywał?
 3. Welche Kenntnisse und Erfahrungen haben Sie im Umgang mit elektrischen Schaltplänen und Zeichnungen? – Jakie ma pan umiejętności i doświadczenie w czytaniu schematów i rysunków elektrycznych?
 4. Wie gehen Sie bei der Fehlersuche und Reparatur von elektrischen Problemen vor?  – Jak postępuje pan przy szukaniu błędów i naprawie problemów związanych z instalacją elektryczną?
 5. Haben Sie Erfahrung mit der Installation und Wartung von Schalt- und Verteilerkästen? – Czy ma pan doświadczenie w instalacji i konserwacji skrzynek rozdzielczych i rozdzielnic?
 6. Wie gehen Sie mit Sicherheitsvorschriften und -maßnahmen im Zusammenhang mit elektrischen Arbeiten um? – Jak stosuje pan przepisy i środki bezpieczeństwa związane z pracami elektrycznymi?
 7. Können Sie uns Beispiele für Projekte nennen, an denen Sie gearbeitet haben und die Ihre Fähigkeiten als Elektriker demonstrieren? – Czy może pan podać przykłady projektów, nad którymi pracowałeś, i które pokazują Twoje umiejętności jako elektryka?
 8. Welche Werkzeuge und Ausrüstung haben Sie für Ihre Arbeit als Elektriker verwendet? – Jakie narzędzia i sprzęt używał Pan podczas pracy jako elektryk?
 9. Wie organisieren Sie Ihre Arbeit, um termingerecht abzuschließen? – Jak organizuje pan swoją pracę, aby wykonywać zadania zgodnie z terminami?
 10. Wie gehen Sie mit Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit anderen Handwerkern auf der Baustelle um? – Jak radzi sobie panz wyzwaniami współpracy z innymi pracownikami na placu budowy?

Sklep zielarski

Jesteśmy w sklepie zielarskim. Wir sind im Kräuterladen. Pozdrawiam i przesyłam dużo uśmiechów!

 1. Guten Tag! – Dzień dobry!
 2. Ich suche Heilkräuter. – Szukam ziół leczniczych.
 3. Haben Sie Kamillentee? – Czy mają państwo herbatę rumiankową?
 4. Welche Kräuter empfehlen Sie für Magenprobleme? – Które zioła polecają państwo na problemy żołądkowe?
 5. Ich interessiere mich für natürliche Heilmittel. – Interesuję się naturalnymi lekarstwami.
 6. Haben Sie ätherische Öle? – Czy mają państwo olejki eteryczne?
 7. Können Sie mir bei Schlafproblemen helfen? – Czy mogą mi państwo pomóc w problemach ze snem?
 8. Wie bereitet man eine Heilkräuterinfusion zu? – Jak przygotować leczniczy napar ziołowy?
 9. Ich benötige etwas für meine Erkältung. – Potrzebuję czegoś na przeziębienie.
 10. Haben Sie natürliche Hautpflegeprodukte? – Czy mają państwo naturalne produkty do pielęgnacji skóry?
 11. Welches Kraut hilft gegen Kopfschmerzen? – Jakie zioło pomaga na bóle głowy?
 12. Ich interessiere mich für Kräutertees zur Entspannung. – Interesuję się herbatami ziołowymi na relaks.
 13. Haben Sie getrocknete Pflanzen zur Dekoration? – Czy mają państwo suszone rośliny do dekoracji?
 14. Welche Kräuter sind gut für die Verdauung? – Które zioła są dobre dla trawienia?
 15. Kann ich ein Buch über Kräuterkunde kaufen? – Czy mogę kupić książkę o ziołolecznictwie?
 16. Haben Sie Bio-Kräuter? – Czy mają państwo zioła ekologiczne?
 17. Welche Kräuter eignen sich für die Zubereitung von Salben? – Które zioła nadają się do przygotowania maści?
 18. Gibt es hier natürliche Schlafmittel? – Czy są tutaj naturalne środki nasenne?
 19. Kann ich Kräuter für meine Teemischung mischen lassen? – Czy mogę zlecić mieszankę ziół do herbaty?
 20. Danke für Ihre Hilfe! – Dziękuję za pomoc!

Lgbtq – zwroty

Cześć! Mam dzisiaj dla Was zestaw pytań, które dotyczą tematyki LGBTQ+. Chcę stworzyć przestrzeń do rozmowy, refleksji i wzajemnego zrozumienia. 

 

 1. Ist Liebe wirklich Liebe? – Czy miłość naprawdę jest miłością?

 

 1. Kannst du dich selbst akzeptieren? – Czy potrafisz zaakceptować siebie?

 

 1. Bist du stolz auf deine Identität? – Czy jesteś dumny/-a ze swojej tożsamości?

 

 1. Sollten alle gleichberechtigt sein? – Czy wszyscy powinni być równi w prawach?

 

 1. Wie stehst du zur Akzeptanz und Toleranz? – Jaki jest twój stosunek do akceptacji i tolerancji?

 

 1. Bist du stolz auf deine sexuelle Orientierung? – Czy jesteś dumny/-a ze swojej orientacji seksualnej?

 

 1. Glaubst du, dass Liebe keine Grenzen kennt? – Czy uważasz, że miłość nie zna granic?

 

 1. Sollte man meine Identität respektieren? – Czy powinno się szanować moją tożsamość?

 

 1. Was denkst du über eine offene und vielfältige Gesellschaft? – Co sądzisz o otwartej i różnorodnej społeczności?

 

 1. Wie stehst du zu Diskriminierung und Vorurteilen? – Jaki jest twój stosunek do dyskryminacji i uprzedzeń?

 

 1. Ist es wichtig, zu lieben und geliebt zu werden? – Czy ważne jest kochać i być kochanym/-ą?

 

 1. Sollten wir gemeinsam für Gleichstellung kämpfen? – Czy powinniśmy wspólnie walczyć o równość?

 

 1. Bist du bereit, die Vielfalt zu akzeptieren und zu respektieren? – Czy jesteś gotowy/-a zaakceptować i szanować różnorodność?

 

 1. Kannst du zu dir selbst stehen? – Czy potrafisz być sobą?

 

 1. Glaubst du, dass Liebe kein Geschlecht hat? – Czy uważasz, że miłość nie ma płci?

 

 1. Wie solidarisch bist du mit der LGBTQ+-Gemeinschaft? – Jak bardzo solidarny/-a jesteś z społecznością LGBTQ+?

 

 1. Bist du für das Recht auf Liebe? – Czy jesteś za prawem do miłości?

 

 1. Sollten alle Liebe und gleiche Rechte haben? – Czy wszyscy powinni mieć miłość i równe prawa?

 

 1. Verdient jeder Mensch Respekt? – Czy każdy człowiek zasługuje na szacunek?

 

 1. Kannst du sein, wer du bist und lieben, wen du willst? – Czy potrafisz być sobą i kochać kogo chcesz?

 

Dickes Ei

Potoczne wyrażenie „Oh, du dickes Ei” można dosłownie przetłumaczyć jako „O, ty grube jajko”. Kiedy usłyszałam je przed wielu laty na lekcji języka polskiego (jestem nauczycielką niemieckiego i polskiego), a wypowiedział je uczeń poznający dopiero polską gramatykę, to bardzo mnie to rozśmieszyło.

Zwrot „Oh, du dickes Ei” używany jest, aby wyrazić zdziwienie, zdumienie lub zdenerwowanie wobec czegoś nieoczekiwanego, niespodziewanego lub niepożądanego. Jest to rodzaj emocjonalnej reakcji na sytuację lub informację, która wywołuje silne uczucia i często jest używane w kontekście negatywnym.

Mój uczeń był sfrustrowany i zaskoczony, lecz to, że zastosował niemiecki idiom w kontekście polskiej lekcji, przypomniało mi, że nauka języka to nie tylko nauka reguł i wyjątków, ale również małe odkrycia i niespodzianki. 

 

Schlafende Hunde

„Schlafende Hunde soll man nicht wecken” (dosłownie: „Nie powinno się budzić śpiących psów“) – to polskie „ Nie wywołuj wilka z lasu”.

Czy rzeczywiście lepiej jest nie angażować się w niepotrzebne ryzyko lub nie wywoływać problemów, które obecnie nie stanowią zagrożenia? Warto czasem zostawić pewne sprawy bez zmian, zwłaszcza jeśli może spowodować to problemy lub konflikty?

Powiedzenie to może mieć różne odniesienia w zależności od kontekstu, ale w większości przypadków wskazuje na ostrożność i unikanie ryzyka. A Ty, co sądzisz o tym, że czasem korzystnie jest o pewnych sprawach nie mówić, nie drążyć drażliwych tematów, nie poruszać trudnych zagadnień? Lepiej zostawić je niezauważonymi lub nieistotnymi?

 

Schwein haben

Ale miałem/am szczęście! Schwein gehabt! 

Udało się, miałem/am szczęście. Schwein gehabt!

Jedziesz bez ważnego biletu (na gapę) kolejką, ale udało ci się w ostatniej chwili uniknąć kontroli, czyli nie miałeś/aś biletu, ale świnię: 

„Schwein gehabt, bin im letzten Moment aus der S-Bahn rausgesprungen“. „Miałem/am szczęście, wyskoczyłem/am z kolejki w ostatnim momencie.”

 

Jeśli więc usłyszysz coś takiego, to już wiesz, co znaczy: „Schwein haben“, które używa się przede wszystkim z czasie przeszłym. 

Wurst

„Das ist mir Wurst”– gdy usłyszysz ten zwrot, nie oznacza to, że ktoś ma kiełbasę, lub chce ci ją dać. Oznacza to, że mu/jej wisi, mówiąc mało elegancko. I takie też jest to wyrażenie: potoczne i uliczne. Skąd się ono wzięło? Nietrudno się domyślić:

 

„Das ist mir Wurst”- pochodzi  od praktyki rzeźników, którzy decydowali o umieszczeniu mniej wartościowego mięsa w kiełbasie, gdy nie wiedzieli, co z nim zrobić. Wyrażenie to jest używane do dziś, gdy ktoś chce wyrazić swoją obojętność. Mimo negatywnej konotacji, kiełbasa przetrwała.

 

Przykład:

A: Was habe ich gestern zu dir gesagt? – Co ja ci wczoraj powiedziałem/am?

B: Ich weiß es nicht und das ist mir Wurst. – Nie wiem i nic mnie to nie obchodzi.

 

Titten

Uważaj proszę na wymowę słowa „Tüten“ („torby“). Przy „ü“ usta układają się w dzióbek, poza tym jest to długie „ü“: „Tüüüüüüüüüüüüüten“. Jeśli o tym zapomnisz i będzie krótkie „ü“, a na dodatek powie ci się „y“, lub „i“, do czego skłania sąsiedztwo z dwóch stron spółgłoski „t“, to powiesz niechcący „cycki“ („Titten“). I właśnie o nie spytasz się przed wyjściem na zakupy: „Hast du Titten?“, lub kasjerki w kasie: „Haben Sie Titten?“, a przecież nie to chciałeś/chciałaś wiedzieć. 😉

Tipps zum Lernen

Jak możesz uczyć się języka obcego? Oto parę wskazówek:

Wie kannst du eine Fremdsprache lernen? Hier ein paar Tipps: 1. Setz klare Ziele. – Postaw sobie klarowne cele.
 2. Übe regelmäßig. – Ćwicz regularnie.
 3. Tauch in die Sprache ein. – Zanurz się w języku.
 4. Sprich mit Muttersprachlern. – Rozmawiaj z native speakerami.
 5. Nutz verschiedene Materialien. – Korzystaj z różnych materiałów.
 6. Lern Grammatik und Vokabeln. – Ucz się gramatyki i słownictwa.
 7. Übe das Sprechen und Hören. – Ćwicz mówienie i słuchanie.
 8. Hab keine Angst vor Fehlern. – Nie obawiaj się błędów.
 9. Schaff 'ne positive Lernumgebung. – Stwórz pozytywne środowisko nauki.
 10. Sei geduldig und genieß den Prozess. – Bądź cierpliwy i ciesz się procesem.

 

Sprzątanie

Tym razem przydatne zwroty z zakresu sprzątania i czyszczenia. Zwracam uwagę na słówka „waschen“ („prać”, „myć”), „wischen“ („wycierać”), czy „putzen“ („czyścić”). Nie można przekładać polskich zwrotów dokładnie na niemiecki, bo mamy np. po polsku „myć podłogę”, ale po niemiecku nie użyjemy „den Boden waschen“, bo wyglądałoby na to, że chcemy zdjąć podłogę i ją wyprać, dlatego: „den Boden wischen“. A z zębami to wiesz, prawda? Po polsku „myjemy zęby”, po niemiecku „Zähne putzen“, nie „Zähne waschen“. Aha, jeszcze jedno. W polskim mamy np. „myć”/“umyć”, „czyścić”/“wyczyścić”, więc podane niemieckie zwroty odnoszą się do obu wersji (aspektów) danego polskiego czasownika.  No, ale już nie zagaduję, tylko przechodzimy do rzeczy. Jeśli jakiegoś zwrotu, którego potrzebujesz, brakuje, daj znać.

 

 1. Den Boden wischen – Umyć podłogę
 2. Das Wasser vom Boden aufwischen –  Zetrzeć wodę z podłogi
 3. Das Wasser wurde verschüttet – Woda została wylana
 4. Die Maschine saugt kein Wasser auf – Maszyna nie wciąga wody
 5. Den Staub entfernen – Usuwać kurz
 6. Die Fenster putzen – Myć okna
 7. Die Oberflächen abwischen – Wytrzeć powierzchnie
 8. Den Teppich reinigen – Czyścić dywan
 9. Die Flecken entfernen – Usuwać plamy
 10. Die Toilette reinigen – Czyścić toaletę
 11. Den Herd reinigen – Czyścić kuchenkę
 12. Die Wäsche waschen – Robić/nastawić pranie
 13. Die Spüle reinigen – Czyścić zlew
 14. Den Abfall entsorgen – Wyrzucać śmieci
 15. Die Möbel abstauben – Odkurzać meble
 16. Den Ofen reinigen – Czyścić piekarnik
 17. Die Badezimmerfliesen reinigen– Czyścić płytki łazienkowe
 18. Die Gardinen waschen – Prać firanki
 19. Die Schränke auswischen – Wycierać szafki
 20. Die Treppenstufen fegen – Zamiatać stopnie schodów
 21. Das Wasser vom Boden abziehen – Zebrać wodę z podłogi
 22. Die Tische abwischen – Wycierać stoły
 23. Den Kühlschrank reinigen – Czyścić lodówkę
 24. Den Staubsauger benutzen – Używać odkurzacza
 25. Den Badezimmerspiegel putzen – Czyścić lustro łazienkowe
 26. Die Geschirrspülmaschine einräumen/ausräumen – Załadować/wyładować zmywarkę
 27. Den Müllsack wechseln – Wymieniać worki na śmieci
 28. Die Arbeitsflächen desinfizieren – Dezynfekować powierzchnie robocze
 29. Die Garderobe aufräumen – Porządkować garderobę
 30. Den Kamin reinigen – Czyścić kominek
 31. Die Fensterläden putzen – Czyścić okiennice
 32. Den Teppich saugen – Odkurzać dywan
 33. Den Staubwedel benutzen – Używać miotełki do kurzu
 34. Die Bücherregale abwischen – Wycierać regały na książki
 35. Den Balkon fegen – Zamiatać balkon
 36. Die Lampenschirme abstauben – Odkurzać klosze lamp
 37. Den Backofen reinigen – Czyścić piekarnik

dialogi

1.

Kannst du bitte den Boden wischen? – Czy możesz proszę umyć podłogę? 

Ja, klar! Ich hole den Mopp. – Tak, jasne! Wezmę mopa.

2.

Oh nein, das Wasser ist auf dem Boden verschüttet! – O nie, woda została wylana na podłogę!

Keine Sorge, ich werde es aufwischen. – Nie martw się, ja to zetrę.

3.

Warum saugt die Maschine kein Wasser auf? – Dlaczego maszyna nie wciąga wody? 

Vielleicht ist der Saugkopf verstopft. Ich werde es überprüfen. – Może głowica ssąca jest zablokowana. Sprawdzę to.

4.

Es ist wieder viel Staub da. Sie müssen den Staub entfernen. – Znowu jest dużo kurzu. Musi go pani usunąć. 

Kein Problem, ich werde den Staubsauger benutzen. – Nie ma problemu, użyję odkurzacza.

5.

Die Fenster müssen dringend geputzt werden. – Okna muszą zostać pilnie umyte.

Ich werde die Fenster putzen, sobald es aufhört zu regnen. – Umyję okna, jak tylko przestanie padać deszcz.

6.

Die Oberflächen sind staubig. Kannst du sie abwischen? – Powierzchnie są zakurzone. Czy możesz je przetrzeć?

Natürlich, ich hole ein Reinigungstuch. – Oczywiście, wezmę ściereczkę do czyszczenia.

7.

Der Teppich sieht schmutzig aus. Du solltest ihn reinigen. – Wygląda na to, że dywan jest brudny. Powinieneś go wyczyścić.

Ich werde den Teppich saugen, um den Schmutz zu entfernen. – Odkurzę dywan, żeby usunąć brud.

8.

Es gibt Flecken auf dem Sofa. Können Sie sie entfernen? – Na sofie są plamy. Czy może pani je usunąć?

Kein Problem, ich werde die Flecken mit einem Fleckenentferner behandeln. – Nie ma problemu, potraktuję plamy środkiem do usuwania plam.

9.

Die Toilette muss gereinigt werden. Kannst du das erledigen? – Toaleta musi zostać wyczyszczona. Czy możesz to załatwić?

Ja, selbstverständlich. Ich nehme den WC-Reiniger. – Tak, oczywiście. Wezmę środek do czyszczenia toalety.

10

Die Küche ist ein Chaos. Den Herd sollten Sie reinigen. – Kuchnia jest w chaosie. Powinna pani wyczyścić kuchenkę.

Ich werde den Herd mit einem Reinigungsmittel sauber machen. – Wyczyszczę kuchenkę środkiem do czyszczenia.